فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب محدوده تفکیک

فلزیاب که توان تفکیک طلا GOLD یا انواع فلزات را دارا است در ابتدا محدوده اطراف طلا یا فلزات را مشخص  مینماید و تشخیص مرکز طلا یا انواع فلزات با مختصات یابی دقیق بدست می اید و فلزیاب در بهترین شرایط تفکیک در عمق زیاد از موقعیت فرکانس بازتاب شده طلا یا انواع فلزات برای تفکیک بهره میبرد و این موقعیت تفکیک در زمانی ایجاد میگردد که فلزیاب فرکانسی وضعیت میدان الکتریکی با میدان مغناطیس که امواج الکترو مغناطیس را شکل می دهد را طبق بازتاب سیگنال فرکانس هم جهت با عدد VDI تعیین شده را مشخص مینماید تا واکنش یا پاسخ برای تفکیک ایجاد گردد و این امواج دارای شرایط درونی میدان های متغیر میباشد که هر کدام دارای فرکانس و انرژی متعلق به وضعیت متفاوت منابع در صحنه کار میتواند باشد و همه این سیگنال علائم به سمت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی منعکس شده و فلزیاب فرکانسی طبق اعداد VDI که در ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تعیین شده است همان فرکانس فلز یا طلا تعیین شده را از دیگر سیگنال ها جدا نموده و عمل تفکیک را به انجام میرساند

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب سیگنال طلا کاوش

فلزیاب برای کاوش طلا بخصوص در عمق زیاد نیاز به شرایط خاص تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب های پیشرفته بنابر سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات را داشته و فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT طبق عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم این شرایط تنظیماتی را برای مشخص نمودن وضعیت طلا GOLD از دیگر منابع یا فلزات با تعیین عدد VDI دارا میباشد و تشخیص سیگنال طلا میتواند از امواج الکترو مغناطیس نشات گرفته یا در شرایط میدان مغناطیس تشخیص داده شود و کاوش طلا در شرایط میدان مغناطیس که فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر برای تشخیص از ان بهره میبرند نمی توان طلا را در عمق زیاد کاوش نمایند و عامل اصلی ان شرایط غیر مغناطیس بودن طلا GOLD میباشد

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

 

فلزیاب فرکانسی طلا کاوش

فلزیاب فرکانسی در زمین الوده با توان بالاتری میتواند طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و برای کاوش تفکیک نماید زیرا فلزیاب فرکانسی میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را با تعیین عدد VDI جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید و هر نوع فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را تشخیص دهد  ولی بهترین فلزیاب فرکانسی که میتواند طلا را کاوش نماید از دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک از طریق اعداد VDI در ادیت EDIT و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از طریق مدار طبق رادار زمینی دستی با پردازشگر متعادل کننده به همراه پردازشگر تشخیص فرکانس پایین گذرمیتواند علائم مربوط یک هدف اصل یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و اینگونه فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان تشخیص یک فلز طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند دیگر فلزات را از فلز طلا در عمق زیاد تشخیص دهد یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با داشتن این توان میتواند دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد کاوش نموده و تفکیک نماید و دیگر توان فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات در این است که میتواند با تغییر اعداد تفکیک و اندازه هدف شرایط فلز واقعی یا طلا واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده تا خطا در کاوش طلا کاهش یافته یا از بین برود

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

فلزیاب دقت کاوش طلا

کاوش طلا با هر نوع فلزیاب به انجام میرسد ولی دقت در تشخیص وضعیت طلا در عمق در زمین الوده موضوع مهمی در کاربرد فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات برای جلوگیری از خطا در تشخیص میباشد و تفکیک انواع فلزات بصورت مجزا در فلزیاب این امکان را ایجاد مینماید که بتوان موقعیت واقعی یا محل طلا را از دیگر منابع و فلزات تشخیص داده تا ان دسته از منابع که خود را به جای طلا نشان داده قابل تشخیص باشد و بعضی از منابع یا جریانات که با یکدیگر ارتباط نیرو یا جابجائی ذرات داشته میتواند خطوط و میدان های مغناطیسی یا الکتریکی را شکل دهد که وضعیت صحنه کار را برای تشخیص دید فلزیاب تغییر داده و تبادل نیرو جریان باعث اختلاف در تشخیص منابع در اینگونه محدوده ها به جای طلا یا فلز مورد نظر گردد و در چنین حالتی از شرایط زمین فلزیاب باید بتواند انرژی فرکانس طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تعیین نماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد زیرا میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب دقت کاوش طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب تصویری تشخیص طلا

فلزیاب تصویری تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق اصول فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در امواج الکترومغناطیس طلا یا انواع فلزات پدید امده از میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا یا انواع فلزات طبق تشخیص با اصول رادار به انجام رسانده و انجام عملیات تشخیص یا جستجو یا تفکیک با فلزیاب تصویری زمانی میتواند مورد تائید و قابل انالیز یا فیلتر برای مشخص نمودن طلا GOLD یا انواع فلزات باشد که ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری با عملکرد فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC لکه رنگ متعلق به طلا یا هدف را اشکار نموده و در سیستم فلزیاب تصویری فرکانسی پیشرفته از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود که با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب تصویری تشخیص طلا