فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب آنتنی ردیابی طلا

فلزیاب آنتنی که ردیابی طلا را با دقت به انجام رساند فلزیاب آنتنی است و دقت در شعاع زنی در فلزیاب آنتنی قدرت عملیات شعاع زنی را افزایش می دهد و شعاع زنی در ردیابی برای تفکیک طلا در صحنه کار اصلی نیازمند تجربه بالا در تعیین تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و فلزیاب انتنی که از اصول فرکانس با تنظیمات ذکر گردیده بهره نمی برد توان تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد نداشته و سیستمهای انتنی که بعنوان فلزیاب انتنی فرکانسی ارائه میگردد بیشتر مگنتومتر انتنی یا مگنتی انتنی یا فانگشن ژنراتور است که تنظیمات ذکر گردیده و اصول کار فرکانس را ندارد

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

کار فلزیاب فرکانسی تفاوت مگنتومتر

در جستجو طلا یا انواع فلزات در زمین کوهستانی قدرت تفکیک در عمق زیاد در فلزیاب فرکانسی که با اصول رادار طراحی شده است بسیار بالاتر از دیگر فلزیاب ها میباشد البته توجه نمائید که ان فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم باشد و این توانائی از اصول تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات و جداسازی انرژی متفاوت در فرکانس میباشد و این تفاوت بزرگ کار فلزیاب فرکانسی با مگنتومتر تصویری یا مگنتومتر انتنی میباشد که موجب میشود فلزیاب فرکانسی بتواند طلا را بهتر تفکیک نماید و مگنتومتر آنتنی یا مگنتومتر تصویری توان تشخیص فرکانس را نداشته و مغناطیس را تشخیص می دهد برای همین نمی تواند طلا که غیر مغناطیس است را تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

نقطه زن طلا عمق زیاد

فلزیاب که توان تفکیک داشته باشد باید بتواند طلا را تفکیک نماید و فلزیاب که بخواهد در نقطه زنی طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید باید در حین جستجو طلا با روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS موقعیت و وضعیت طلا را در عمق زیاد مشخص نماید

نقطه زن طلا در نوع فلزیاب آنتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری از نوع فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی یا نقطه زنی مشخص نماید

کار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ذکر گردیده تشخیص طلا و فلزات در عمق زیاد میباشد و این از خصوصیات فرکانس در تشخیص میباشد

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب