فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

نقشه مدار فلزیاب  ساده

نقشه مدار فلزیاب  ساده در اختیار عموم به راحتی قرار دارد و هر شخص یا شرکتی میتواند به نقشه مدار فلزیاب ساده از نوع فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا مگنتی تصویری دست یابد و همین موضوع باعث شده است که اکثر اشخاص یا شرکت ها اقدام به ساخت این دسته فلزیاب با شکل ها و نام های گوناگون نموده و حتی به خود اجازه بدهند در رابطه با علوم الکترونیک رادار برای طراحی و ساخت فلزیاب های پیشرفته نظریات اشتباه یا از من درآوری بزنند تا ضعف فلزیاب های خود را بپوشانند

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

فلزیاب بسیار راحت

فلزیاب بسیار راحت از دید عام خریدار فلزیاب ان فلزیاب است که به راحتی و سادگی بتواند طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و مشخص نماید و بصورت ذاتی این دسته فلزیاب های که دارای کار راحت یا ساده میباشد شرایط تعیین تنظیمات برای تفکیک طلا یا جداسازی خطا ایجاد شده از دیگر منابع یا ذرات مزاحم را ندارد و همانگونه که این نوع فلزیاب ها ساده و راحت کار میکنند ساده و راحت نیز خطا میکنند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب عمق کم تفکیک پائین

فلزیاب که عمق کم و تفکیک پائینی دارد از نظر تنظیمات و ساختار طراحی مدار بسیار ساده میباشد و این سادگی در طراحی مدار و شکل تنظیمات از قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد مشخص میگردد و فلزیاب های که بصورت عمومی در دنیا ارائه میگردد و در دسترس همکان است و عمق کم و قدرت پائینی در تفکیک دارد اصولاً از دسته فلزیاب ساده دیجیتال مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری میباشد که در عمل در روش حرکتی این شرایط برای خریدار فلزیاب مشخص میگردد

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب ساده دیجیتال

فلزیاب ساده دیجیتال میتواند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری باشد که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد ولی داشتن این منابع جانبی مانند صفحه دیجیتال یا کلید دیجیتال در نحوه کار فلزیاب ها یا دستگاه های  از این دسته برای کاوش طلا در عمق زیاد یا تشخیص ذرات مزاحم از هدف اصلی یا طلا ندارد و بیشتر جنبه تجاری برای جلب توجه خریدار فلزیاب را بعنوان یک فلزیاب پیشرفته به همراه دارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب ساده عمومی

فلزیاب ساده عمومی اصولاً از دسته فلزیاب های میباشد که در بازار رواج داشته و این دسته فلزیاب ها بصورت ساده قابل ساخت میباشد و بیشتر تولید کنندگان یا سازندگان فلزیاب در دنیا این دسته فلزیاب ساده را که جنبه عمومی دارد به بازار فلزیاب دنیا ارائه مینمایند که این فلزیاب ها مغناطیسی و از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب ای بی IB یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری میباشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری