فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری

سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری از مدار اصلی فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی مجزا میباشد و انچه که سخت افزار کوئل الکترونیکی لیزری جذب یا دریافت مینماید به مدار اصلی فلزیاب فرکانسی منتقل مینماید

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای مدار سخت افزار مجزا از مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی دارای مدار سخت افزاری میباشد که تنظیمات متعلق به موانع زمین را در خود دارا میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مادون قرمز نیز میباشد و در بعضی از این نوع کوئل الکترونیکی الکترونیکی سنسور التراسونیک نیز بکار برده میشود تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد.

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب کوئل الکترونیکی لیزری

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند از انواع کوئل الکترونیکی لیزری بهره ببرد و در اصل فلزیاب جدید و پیشرفته دارای نوعی سر جستجوگر یا کوئل الکترونیکی لیزری میباشد که میتواند بر روی سیستم فلزیاب نصب گردیده و توان تشخیص فلزیاب را برای تفکیک با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X افزایش دهد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای شرایط خاص خود میباشد و خود عملاً دارای مدار الکترونیکی و مدار مجزا از سیستم اصلی یا مادر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب سنسور فرکانسی عمق زیاد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که با سنسور فرکانسی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی عمل مینماید توان بالائی در تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد داشته و عامل ان وجود چند نوع فرکانس و تشعشعات و انرژی در کنار یکدیگر میباشد که میتواند وضعیت پوشش دهنده برای هم را در جهت نفوذ و بازتاب در صحنه کار ایجاد نماید و جریانات مغناطیسی مزاحم از عوامل پر انرژی را تحت فشار و انحراف در بازتاب مستقیم قرار دهد و این شرایط در مدار اصلی این دسته فلزیاب با تعیین تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD عمل تفکیک دقیق را به انجام میرساند

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

فلزیاب سخت افزار سنسور

نحوه عملکرد سخت افزار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی در کنار سنسور فرکانسی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی دو عمل مجزا میباشد ولی در زمان دریافت سیگنال علائم فرکانس یا انرژی وضعیت تشعشعات مدار اصلی و سنسورها در پردازشگر سخت افزار با هم مورد ارزیابی برای تعیین طلا یا نوع فلز یا تشخیص ذرات مزاحم طبق تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قرار داده

 

WWW.SFZ11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن