فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

حذف ذرات در فلزیاب

ذرات مزاحم یا دیگر منابع بر روی تشخیص فلزیاب تاثیر مستقیم داشته و این اثر ذرات بر روی عملکرد فلزیاب های دنیا میتواند یکسان باشد و تفاوت تشخیص سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی در بین علائم مربوط به ذرات با اهداف اصلی بستگی به نوع تنظیمات ان فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دارد

از انجا که فلزیاب های دنیا از فرکانس و جریان و انرژی و نیرو و ولتاژو میدان مغناطیس در زمینه تشخیص اهداف و فلزات طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و الومینیوم  بهره میبرد از ذرات و مواد معدنی و منابع صحنه کار اثر میپذیرد و این ذرات و منابع مزاحم بر روی تشخیص فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میتواند خطا ایجاد نماید

نوع تنظیمات در فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی است که میتواند جریان خطا را کنترل نموده و از دید فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی خارج نماید

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

 

 

فلزیاب تفکیک طلا یا هر نوع فلز

فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و  تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میباشد با تعیین هر عدد VDI مختص به خود ان هدف یا طلا و نقره و مس و روی و آهن و نیکل و کروم و آلومینیوم و برنز و برنج و حفره در ادیت EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLAE  میتوان تشخیص داده

 با شرایط تعیین و تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان موقعیت طلا یا انواع فلزات و آلیاژ فلزات را مشخص و از ذرات مزاحم جدا نموده

   البته این شرایط برای فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی فرکانسی صدق مینماید

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب