فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مدار فلزیاب قوی بنابر اصول رادار با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طراحی میگردد و مدار فلزیاب که بنابر اصول رادار ساخته میشود دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این نوع سیستمهای فلزیاب که دارای اینگونه تنظیمات میباشد و از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد و عمدتاً بصورت فلزیاب ترکیبی میباشد که فلزیاب انتنی با فلزیاب صدادار یکسره یا فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری در یک سیستم فلزیاب میباشد  میتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش نماید و نشان توان عمق این نوع فلزیاب ها این است که در زمان تمرین به خریدار اموزش داده شده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خریدار خود باید پیدا نماید
عمق هر سیستم فلزیاب یا کاوشگر به نحوه میزان جریان و انرژی وامواج و فرکانس ان سیستم فلزیاب بستگی دارد
.

سیستمهای فلزیاب که دارای علائم با سطح پائین یا مولتی فرکانس میباشند توان و حساسیت بیشتری را دارا هستند.

سیستمهای فلزیاب یا جستجوگری که از منابع علمی و اصولی  رادار زمینی دستی در طراحی مدار انها بهره برده میشود قابلیت اطمینان بیشتری را برای کاوش هدف در عمق زیاد ایجاد مینماید.

در سیستمهای فلزیاب پالسی اندازه هدف و بزرگ بودن اندازه هدف و اندازه کوئل یا لوپ در مشخص نمودن عمق نهائی فلزیاب پالسی اثر دارد.
در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که
دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان عمق را با قراردادن یک هدف کوچک در حد عمق یک تا دو متر قرار داده و تنظیم سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اهداف کوچک میتوانید پیدا نمائید و این نوع تنظیم میتواند توان عمق نهائی این نوع سیستمهای فلزیاب را مشخص نمایدالبته باید توجه نمائید که تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را متناسب به نوع هدف از روی جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین نموده تا دقت در تشخیص هدف مورد نظر افزایش یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدار فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی از روی عملکرد ولتاژ در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسورواکنش نشان میدهد و مدار فلزیاب PI فقط میتواند نوع اهنی و غیر اهنی بودن هدف را تشخیص دهد و نمی تواند نوع هدف را بین فلزات غیر اهنی مانند طلا و نقره را تفکیک نماید و واکنش ان بین فلز از نوع طلا با فلز نقره یکسان میباشد البته در این نوع سیستم فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی یک نوع مدار وجود دارد که زمانیکه بر روی فلز غیر اهنی قرار میدهید فلزیاب پالسی  بر روی فلز غیر اهنی پاسخ میدهد و بر روی فلز اهنی پاسخ نمی دهد ولی در این نوع فلزیاب پالسی نیز فلزی طلا و نقره را نشان دهید تشخیص یا واکنش ان یکسان است و برای اینکه این مشکل به دید خریدار نیاید  سازندگان فلزیاب پالسی یک صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی سیستم فلزیاب پالسی نصب مینماید که با عدد یا پاراگراف نوع هدف را مشخص نماید که این اعداد یا پاراگراف تا عمق زیادی نمی تواند از خود واکنش نشان دهدزیرا توان عمق یابی خود سیستم فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی پائین است.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را از یکیدیگر تفکیک نموده و بنابر نوع مدار فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی توان عمق گیری بالای داشته و اپراتور یا کاربر میتواند ابعاد هدف را نیز در سیستم فلزیاب تعیین نماید تا توان تشخیص اهداف در عمق زیاد افزایش یابد در صورتی که سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای صدا یکسره یا زمینه باشد زمانیکه بر روی هدف قرار میگیرد در صدای پس زمینه یک تغییر ایجاد میگردد که این تغییر نسبت نوع هدف نیز با یکدیگر متفاوت میباشد و این نوع صدا بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراحی میگردد تا توان سیستم فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش یابد و صدا در این نوع فلزیاب ها نیز دارای تنظیمات پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میباشد که به اپراتور یا کاربر این اجازه را میدهد که نوع صدا را نیز تعیین نموده تا نسبت به شنوائی خود راحت تر بتواند تغییر صدا را تشخیص دهد .

سیستمهای رادار زمینی دستی یا انتنی یا انتن دار که مرکب با سیستم کوئلی یا لوپی و سنسوردارو مدار حرارتی یا دوربین حرارتی میباشد توان تشخیص هدف تا عمق بسیار زیاد را دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 


 

 

 

 

 

 

 فلزیاب حرفه ای دارای نقشه مدار از نوع فلزیاب حرفه ای میباشد و ساخت کیت مدار فلزیاب حرفه ای دارای پیچیدگی زیادی میباشد و برای همین کمتر شخصی میتواند  فلزیاب حرفه ای را طراحی نموده یا بسازد فلزیاب حرفه ای باید از اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بهره برده باشد.

در فلزیاب های VLF یا BFO و .... در صورتیکه هدف در عمق بالا باشد علائم مربوط به عدد VDI میتواند از دید سیستمها فلزیاب با تغییر بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار گردد  و نوع اعداد VDI تنظیم گردیده یا اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر  با انچه که در سیستم فلزیاب VLF یا BFO و .... بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین گردیده متفاوت باشد و این بخاطر ضعف نوع علائم ارسال گردیده توسط این سیستمها فلزیاب میباشد و مدار تبدیل علائم پردازشگر این نوع سیستمهای فلزیاب VLF و BFO و ...... برای تبدیل اطلاعات به اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال این اختلال را ایجاد مینماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب  جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و این تناقض را دارا نمی باشد که عمق هدف افزایش یابد عدد VDI  نیز تغییر مینماید زیرا این نوع سیستم فلزیاب بصورتی طراحی گردیده است که تغییرات علائم را به راحتی با تغییر تنظیمات میتوان تشخیص داد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

  

 

 

 

اصل قیمت انواع فلزیاب فوق پیشرفته بستگی به شکل عملکرد فلزیاب فوق پیشرفته دارد و عملکرد فلزیاب فوق پیشرفته وابسته به عمق و نوع تکنولوژی ان فلزیاب فوق پیشرفته دارد که میتواند اصل قیمت ان فلزیاب فوق پیشرفته را تعیین نماید و سیستمهای فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای تکنولوژی بالای میباشد و در اختیار چند شرکت معتبر و بزرگ در دنیا میباشد که سیستم فلزیاب فوق پیشرفته با این نوع تنظیمات را تولید مینمایند و این شرکت ها برای اینکه بتوانند رقابت در بازار را در اختیار داشته باشند قیمت انواع فلزیاب را در نوع های گوناگون ارائه مینمایند تا هر خریدار با هر نوع مبلغ و توان مالی بتواند خرید نماید

این دسته دستگاه ها و فلزیاب به دلیل نداشتن قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE مانند از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. توان تفکیک را نداشته و در دسته فلزیاب فوق پیشرفته قرار نمیگیرد ولی فروشندگان این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها قیمت فلزیاب فوق پیشرفته را بر روی این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها قرار می دهند

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز


 

 

 ساخت ردیاب جیوه ای در عموم مردم برای کاوش گنج یا طلا رواج دارد با انکه هیچکدام از این دسته ساخت ردیاب جیوه ای طبق اصول رادار نمی باشد و کلاً جیوه یک ماده فرو مغناطیس میباشد و توان عملیات کاوش طلا با وضعیت بارالکترو استایک از میدان الکتریکی متعلق به امواج الکترو مغناطیس در انرژی فرکانس طلا را ندارد در نتیجه ساخت ردیاب جیوه ای برای کار حرفه ای در زمینه گنج یابی کارایی نداشته زیرا طبق شرایط  دریاب خوراکی عمل نموده و دارای مدار الکترونیکی بنابر اصول رادار نمی بادشد که توان تفکیک را دارا باشد

ساخت ردیاب جیوه ای ساده که حرفه ای نباشد کار اسانی است ولی بکاربردن جیوه در سیستم فلزیاب انتنی برای این است که اشخاص عام اطلاعاتی از مواد داخل دسته انتن فلزیاب انتنی را نداشته و از جیوه بهره میبرند و جیوه اثر پذیری از دیگر منابع را داشته ولی فلزیاب انتنی حرفه ای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و بر روی سیستمهای فلزیاب انتنی پیشرفته ان از مادون قرمز یا لیزر بهره برده میشود تا توان تشخیص و تفکیک افزایش یابد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز