فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب لوپی بیشتردر دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی قرار میگیرد  این دسته فلزیاب را فلزیاب لوپی میتوان معرفی نمود و فلزیاب کویلی در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قرار میگیرد و فلزیاب پالسی را میتوان به لوپ با اندازه بزرگ متصل نموده تا توان عمق سیستم فلزیاب پالسی یا VLF یا BFO و .... که از زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد افزایش یابد ولی توان تفکیک با تغییر اندازه لوپ تغییر نمیکند و نمی توان کفت با تغییر لوپ توان تفکیک سیستم فلزیاب های ذکر گردیده افزایش میابد.

نوع سر جستجوگر به نسبت مدل سیستم فلزیاب و نحوه کاربرد وکارائی ان متفاوت است و به نسبت نوع عملکرد سیستم فلزیاب نیز بستگی دارد  یک فلزیاب میتواند بدون کوئل یا لوپ با توجه به نوع طراحی مدار فلزیاب با سنسور یا مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور حرارتی یا سنسور نوری عمل نماید وجود همه این تجهیزات برای افزایش توان تشخیص فلزیاب میباشد ولی مدار فلزیاب باید دارای توان تفکیک و تشخیص اهداف در سطح و عمق باشد
در مدل انتن دار برای ردیابی یا شعاع زنی AC هر چه فاصله از مرکز هدف بیشتر باشد  بهتر است سر انتن را بلند نمائید و اگر انتن ان از مدل ثابت است این عمل را سیستم فلزیاب به انجام میرساند و در بعضی مواقع اپراتورها این عمل را با تغییر تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به نسبت فاصله تا مرکز هدف به انجام میرسانند.
در مدلهای فلزیاب فرکانسی که نوع موج یا جریان یا انرژی انها در حد پائین یا مولتی فرکانس میباشد یا امواج و جریان و انرژی در این سیستمها فلزیاب قابل کنترل از طریق تنظیمات سطح و حجم THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC است اندازه بزرگی و کوچکی سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده زیاد موثر نمیباشد.

در فلزیاب پالسی یا BFO یا VLF یا مدلهای فلزیاب ولتاژی یا SILENT سایلنت اندازه سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده یا کوئل و لوپ بسیار موثر است و هر میزان بزرگتر باشد به عمق بیشتر نفوذ میکند توان بالای برای کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و در یک نوع سیستم پالسی جدید از سنسور مغناطیسی بهره برده میشود که این نوع سنسور کوچک است    زیرا این سیستمها  

 و در حالت دسته عصای از ان بهره میبرند و در بعضی سیستمهای فلزیاب  پالسی چند نوع ازاین سنسور مغناطیسی را در کنار یکدیگر در یک کوئل قرارداده تا عملکرد لوپ بزرگ را داشته باشدولی همه این تغییرات با زهم در توان عمق و تفکیک سیستم فلزیاب پالسی یا دیگر نوع های ذکر گردیده اثر ان چندانی نمیگذارد و برای همین است که زمان تست عمق این نوع فلزیاب های پالسی یا فلزیاب VLF یا BFO و فلزیاب ولتاژ القائی سنسوریا کوئل یا لوپ را ثابت نگهداشته و هدف را از جلوی سیستم فلزیاب پالسی یا BFO یا VLF عبور میدهند زیرا با همین حالت اگر بخواهید کوئل یا لوپ یا سنسور را از فاصله به سمت هدف حرکت دهید این نوع سیستمها پالسی یا VLF یا BFO یا ولتاژ القائی همان هدف را در همان عمق پیدا نمی نماید

 

 

 

بدگوئی یا تخریب اشخاص یا شرکت فلزیاب معتبر یا فلزیاب با کیفیت بالا در جلو دیدگاه خریدار فلزیاب اسان است ولی اثبات تخریب یا بدگوئی از فلزیاب رقیب به این اسانی نمی باشد و به مطالب درج گردیده در سایت ها یا بلاگ ها که بر علیه دیگران بدگوئی مینمایند یا اقدام به تهمت زدن به دیگران مینمایند توجه ننمائید زیرا اینگونه افراد به دنبال منافع خاصی میباشند زیرا امکان دارد از رقبای یک شرکت یا فرد باشند یا خصومت شخصی داشته باشند یا خود ان شرکت برای ایجاد شهرت و مقایسه عملکرد سیستم فلزیاب خود اقدام به این اعمال مینمایند بهتر است خود شخصاً در زمان خرید یا اموزش ان سیستم فلزیاب را مورد بررسی قرارداده و قدرت تفکیک و تشخیص و شعاع زنی و نقطه زنی انرا مورد ارزیابی قراردهید.
البته شرکت ها یا سیستمها فلزیاب  پرتوان و معتبر دارای رقبای ضعیف بد خواه میباشد که سعی مینماید اعتبار و توان و وجاهت شرکت ها یا افراد معتبر را خدشه دار نمودن و اذعان خریداران را با بدگوئی و دروغگوئی از واقعیت منحرف نمایند و کیفیت خوب یک سیستم فلزیاب میتواند  موجب ناراحتی رقبا ان شرکت و محصول فلزیاب گردد و همین ناراحتی موجب میشود که این افراد از شرکت ها یا فلزیاب دیگر شرگت ها بدگوئی نمایند
البته اگر خود ارائه کننده برای جلب دیگران ابعاد منفی را که در سیستم فلزیاب وجود ندارد بعنوان ایراد بیان نماید تا مقایسه ان امر با دیگر سیستمها فلزیاب موجب تمایل خریدار به تهیه ان سیستم فلزیاب گردد.
سیستمهای یابنده یا فلزیاب های دنیا بطور کلی و بنیادی عملی نسبی داشته و تشخیص اپراتور در تنظیم سیستم فلزیاب  و وضعیت صحنه کار توان تفکیک و تشخیص در سیستم فلزیاب را افزایش میدهد. همین نسبی بودن عملکرد فلزیاب موجب میگردد که افراد در زمینه کشف گنج به موفقیت دست نیابند و سیستم طلایاب یا گنج یاب که با ان صددرصدی بتوان گنج پیدا نمود و همه سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند فلز طلا را از بقیه فلزات تفکیک نماید و با همین توان میتوان بین هدف واقعی و غیرواقعی را از یکدیگر تفکیک نمود 

 

 

 

 

 

فلزیاب خطا را نادیدخ بگیرد یا فلزیاب خطا را از دی خود خارج نماید باید یک فلزیاب با قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد باشد تا با تغییرات تنظیمات بتوان خطا فلزیاب را از عملکرد فلزیاب جدا نمود فلزیاب خطا را در شرایط زمین با لایه های متفاوت خواهد داشت و فلزیاب به بازتاب علائم در صحنه کار واکنش نشان میدهد و این علائم میتواند از منابع هم مکان یا همگن با هدف مورد نظر باشد یا از منابع و مواد معدنی صحنه کار باشد علائم مربوط به مواد معدنی ومنابع صحنه کار و اهداف همگن میتواند موجب انحراف در عملکرد سیستم فلزیاب گردد و باعث خطا در تشخیص سیستم فلزیاب گردد

فلزیاب متناسب با ان محدوده از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف صحیح تنظیم نگردد ایجاد خطا در سیستم فلزیاب را بوجود میاورد و اگر تنظیم انجام شده متناسب با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف نباشد سیستم فلزیاب به علائم همگن یا هم مکان از دیگر منابع واکنش نشان خواهد داد و این عدم تناسب در تنظیمات میتواند موجب خطا فلزیاب در تشخیص هدف واقعی گردد

علائمی که از دیگر منابع و هدف اصلی در صحنه کار پراکنده میگردد بطور طبیعی مسیری را نیز به به سمت سیستم فلزیاب طی مینماید و در نتیجه حاصله پدید آمده از امواج و جریان و انرژی بازتاب شده در آنتن یا کوئل یا لوپ یا سنسور یا عامل ارسال کننده یا سرجستجوگر متمرکز گردیده و انرژی یا جریان یا امواج دریافت شده به پردازشگر یا قسمت جداسازی یا تشخیص دهنده منتقل شده و سیستم فلزیاب از خود واکنش نشان می‏دهد یا موجب واکنش سیستم فلزیاب می‌گردد که در مدل فلزیاب انتنی آنتن تغییر جهت داده و در مدل کوئلی  تغییر درصدا شکل گرفته و در فلزیاب تصویری لکه رنگ اشکار میگردد و این نوع واکنش در سیستم فلزیاب به شکل تنظیمات در فلزیاب بستگی دارد

 

 

 

اموزش ساخت یک فلزیاب ساده در هر نوع کتاب یا اطلاعاتی وجود دارد و اموزش ساخت یک فلزیاب ساده برای اشنایی با کار فلزیاب در جهت روش مونتاژ یا عملکرد فلزیاب میباشد و ارتباطی با یک فلزیاب حرفه ای ندارد

فلزیاب دارای ترکیب ساخت درشکل های گوناگون میباشد و اموزش ساخت یک فلزیاب ساده بستگی دارد که منظور چه باشد اگر منظور اموزش ساخت یک فلزیاب ساده فلزیاب با نقشه مدار ابتدائی باشد یک جنبه داشته واگر منظور ساخت یک فلزیاب ساده از نظر شکل و قیافه شده باشد یک منظور دیگر دارد.

اموزش ساخت فلزیاب ساده در شبکه های اجتماعی یا اینترنت یا کتاب ها موجود در بازار به شکل مختلف در اختیار عموم قراردارد که بیشتر این نوع مدارات متعلق به فلزیاب پالسی یا VLF و BFO و ... میباشد و اگر نقشه مدار یک فلزیاب حرفه ای یا پیشرفته را در اختیار عموم قراردهند مطمعناً این نوع نقشه فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته که در اختیار عموم قرارگرفته است نقص داشته یا قسمتی از ان را تغییر داده یا نقشه مدار اصلی که به خط تولید رسیده و کیفیت خوب داشته را در اختیار عموم  قرار نمی دهند  و نقشه مدار اولیه فلزیاب قبل اصلاحات لازم برای تکمیل شدن مدار فلزیاب حرفه ای  را در اختیار عموم قرار میدهند که بعد از ساخت فلزیاب از روی ان نقشه متوجه میشوید که دارای توان بالای نمی باشد در کل شرکت ها معتبر و بزرگ نقشه اصلی مدار فلزیاب حرفه ای و پرقدرت را با تمامی اطلاعات ساخت را در اختیار هیچ فرد یا عموم قرار نمی دهند

تکنولوزی در ساخت و طراحی مدار سیستم فلزیاب مهم میباشد و شکل ظاهری یا زیبا بودن سیستم فلزیاب نمی تواند بیانگر توان ان سیستم فلزیاب باشد بلکه قدرت یک سیستم فلزیاب  در تنظیمات ان سیستم فلزیاب نهفته است

تعدادی از سیستمهای فلزیاب پیشرفته که دارای مدار حرفه ای میباشد از نظر شکل ظاهر بسیار ساده میباشد ولی از نظر توان تشخیص اهداف در سطح و عمق و تفکیک اهداف قدرت بالای دارد زیرا شرکت های تولید کننده معتبر برای ساخت فلزیاب حرفه ای سعی دربالا بردن توان سیستم فلزیاب نموده و هر گونه لوازم جانبی اضافه را که کاربرد ان چندانی ندارد و فقط ظاهر سیستم فلزیاب را شکیل مینماید و در توان فلزیاب اثر ندارد بکار نمی برند و بیشتر ان دسته سیستم فلزیاب را با ظاهر شکیل به بازار ارائه مینمایند که از نوع فلزیاب تفریحی باشد و بصورت عمومی برای عملیات بر روی سطح زمین یا عمق کم عمل مینماید زیرا فلزیاب از نوع تفریحی میباشد و عده ای که فلزیاب را در ایران ساخته و بعنوان خارجی به خریدار ارائه مینماید و سیستم فلزیاب ساخته شده دارای کارائی بالای نمی باشد از شکل ظاهری زیبا بهره برده تا توجه و اطمینان خریدار را بدست اورند

در سیستمهای فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی نوع طراحی بدنه یا شکل ایرودینامیک دسته انتن یا بدنه انتن ان در عملکرد سیستم فلزیاب اثر دارد و در ساخت ان باید دقت به عمل اید که بیشتر اطلاعات ارائه گردیده در سایت ها یا شبکه های اجتماعی یا مجازی دستور ساخت دسته انتن را داده که دارای توانائی بالای در تشخیص هدف اصلی نمی باشد زیرا اطلاعات ساخت داده شده پایه علمی و فنی نداشته و طرح ایرودینامیک ان دارای اندازه و ابعاد صحیح نمی باشد و اصولاً اینگونه افراد راهنمائی مینمایند که در این دسته انتن خالی از موادی مانند جیوه بهره برده شود که به ان ردیاب جیوه ای یا فلزیاب جیوه ای میگویند  که این نوع مواد جیوه ماده اصلی که در دسته انتن توسط شرکت های معتبر بکار میبرند نمی باشد و چون نمی دانند که این ماده چه هست اقدام به راهنمائی از استفاده جیوه در دسته انتن خالی مینمایند و سیستم انتنی حتماً باید دارای مدار فلزیاب انتنی بنابر اصول رادار باشد تا توان تفکیک و تشخیص را دار باشد .

سیستمهای که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد دارای توان بالای برای تشخیص نوع هدف و منابع میباشد.

در صورتیکه یک سیستم فلزیاب پیشرفته باشد د حتماً دارای ظاهری شکیل نمیباشد بلکه نوع عملکرد سیستم فلزیاب برای کاوش هدف مورد نظر موثر است

 

 

 

 

 


 

ساخت فلزیاب تفکیکی که توان تفکیک فلزات را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارد نیاز به تجربه  و سابقه زیاد در تولید و طراحی و ساخت فلزیاب دارد و فن اوری و تکنولوژی این نوع سیستم فلزیاب تفکیکی انحصاری میباشد و در اختیارچند شرکت بزرگ در دنیا میباشد و بقیه فلزیاب ها که به نام تفکیک ارائه میگردد  از نوع فلزیاب پالسی است که فقط توان بین فلزات اهنی از فلزیاب غیراهنی را تشخیص داده و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE پیروی نمی نماید که به توان عدد VDI را در سیستم فلزیاب پالسی تنظیم نموده تا فقط بر روی همان هدف واکنش نشان دهد و بهترین نوع فلزیاب پالسی که دارای تفکیک میباشد زمانیکه سیستم فلزیاب پالسی  بر روی فلز غیر اهنی تنظیم نموده و بر روی اهداف اهنی دیگر پاسخ نمی دهداگر بر روی دو نوع فلز غیر اهنی مانند طلا GOLD یا نقره SILVER یا مس COPPER بگیرید یک واکنش ثابت داشته و بعضی اشخاص یا سازندگان فلزیاب پالسی از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره میبرند که اهداف با عدد مشخص میگردد که این نوع عدد ربطی به اعداد VDI متعلق به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ندارد و این اعداد در فلزیاب پالسی که بر روی صفحه نمایشگردیجیتال اشکار میگردد تا عمق زیادی واکنش بصورت عدد از خود نشان نمی دهد و در بعضی  مواقع عمق هدف تغییر مینماید نوع عدد متعلق به همان هدف متفاوت میگردد که این عمل در فلزیاب های VLF و BFO و ... که بصورت تفریحی در دنیا تولید میشود وجود دارد
در کاوش اهداف نوع سیستم فلزیاب با تکنولوژی روز مهم میباشد و اصل عملکرد سیستم فلزیاب فن اوری ان سیستم فلزیاب است و سابقه یک تولید کنند مطرح میباشد بخاطر این که برای ادامه حیات خود در رقابت سعی نموده است سیستمها فلزیابی را ارائه نماید که مورد نظر اپراتور و بازار باشد و توان  به روز رسانی سیستمها فلزیاب ساخت خود را داشته است که دارای سابقه طولانی در تولید انواع سیستم فلزیاب میباشد و این دسته از شرکت ها با سابقه طولانی سعی مینمایند سیستم فلزیاب با قدرت بالا ارائه نموده و به ظاهر فلزیاب توجه نمی نمایند زیرا اصل عملکرد فلزیاب میباشد .

رقابت در تولید و ساخت سیستمهای فلزیاب یا یابنده در دنیا بسیار تنگاتنگ میباشد و کشورهای صنعتی بزرگ در بدست اوردن بازار دیگر کشورها تلاش فراوانی مینمایند زیرا این صنعت از موارد مورد توجه و نیاز روز افزون جوامع دنیا میباشد.

به شکل ظاهری یا داشتن کلید دیجیتال یا زیبائی سیستم فلزیاب توجه ننمائید بلکه به توان تفکیک و قدرت تشخیص در عمق دقت نمائید.

ایران از پیشتازان این سیستم فلزیاب در طراحی و ساخت سیستمها فلزیاب فوق پیشرفته و  روز دنیا میباشد و با کشورهای صاحب نام در این زمینه رقابت دارد.