فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب به شکل های متفاوت تفکیک مینماید بعضی از عمل تفکیک در فلزیاب تفاوت در تشخیص است و تفکیک نمی باشد سیستم فلزیاب پالسی فقط میتواند تفاوت بین فلزاهنی و غیر اهنی را تشخیص دهد و نمی تواند با تعیین عدد VDI نوع هدف را تعیین نموده و هر نوع فلز ر ا بنابر همان عدد VDI تعیین گردیده مشخص نماید و حتی در بعضی سیستم فلزیاب پالسی که سعی نموده اند تنظیماتی را قرار دهند که فقط بر روی طلا GOLD از خود واکنش نشان دهد و بر روی فلز اهنی واکنش از خود نشان ندهد زمانیکه  بر روی حالت غیراهنی یا طلا GOLD قرارداده شود اگر سیستم فلزیاب برروی فلزغیراهنی مانند مس COPPER یا روی ZINC یا مس COPPER بگیرد با فلز طلا GOLD یک نوع واکنش داشته و این تفاوت است و تفکیک نمی باشد.

در سیستمهای فلزیاب یا فلزیاب پیشرفته یا فلزیاب فوق پیشرفته حرفه ای تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام میرسد که تنظیمات ان در سطح عمومی و بین المللی با نام EDIT یا VDI DISC مشهور میباشد.

سیستمهای معمولی که دارای تفکیک هستند میتوانند نهایت بین اهنی و غیر اهنی هدف را تشخیص دهند و برای همین عده ای از تولید یا کپی کنندگان یک قطعه جانبی از نوع صفحه نمایشگر یا LCD را به سیستم اضافه مینمایند تا بتوانند از این طریق تعیین نوع هدف را اشکارنمایند که در سیستمهای فلزیاب حرفه ای به دلیل تنظیم مستقیم طبقه هدف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند اینگونه صفحه نمایشگر نمی باشد و بعضی از کلید ها را برروی حالت کلید دیجیتال قرار میدهند و اینها فقط یک عامل کمکی یا تزئینی است و نمی تواند در توان سیستم فلزیاب  اثری بگذارد.

البته در سیستمهای فلزیاب حرفه ای از صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا LCD بهره میبرند تا کوچکترین تغییر را به ثبت برسانند هرچند که سیستمهای فلزیاب حرفه ای نیاز به این صفحه نمایشگردیجیتال  ندارند.

در سیستمهای فلزیاب حرفه ای عمدتاً تفکیک تا عمق زیاد نیز به انجام میرسد اما در سیستمهای معمولی این تفکیک تا عمق کم میباشد.

عملکرد فلزیاب برای تفکیک را در عمق در نظر بگیرید زیرا فلزیاب حرفه ای میتواند اهداف تا عمق زیاد نیز تفکیک نماید و این موضوع زمانی که فلزرا در زیر زمین پنهان نموده و سیستم فلزیاب با تفکیک انرا پیدا نماید نشانه توان تفکیک ان فلزیاب میباشد و در زمان خرید به نسبت توان عمق ذکر گردیده درکاتولوگ فلزیاب یک هدف کوچک را در عمق قرارداده و سیستم فلزیاب انرا توسط خودتان پیدا نماید نشانه قابل اطنمینان بودن ان فلزیاب در تفکیک و عمق گیری میباشد .

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب حرفه ای دیجیتال یا فلزیاب پیشرفته باید دارای مدار دیجیتال باشد به این معنا که قطعات بکار رفته در نقشه مدارفلزیاب از نوع دیجیتال میباشد و صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال نشانه توان سیستم فلزیاب یا دیجیتال بودن قطعات مدار دیجیتال ندارد .

در رابطه با سیستمهای فلزیاب حرفه ای کلید دیجیتال این موضوع را میتوان بیان نمود که کلید یا تنظیمات پتانسیومتری یا به زبان عام حالت کلید ولوم دستی کارائی بالاتری را برای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا میباشد و سیستمهای فلزیاب پیشرفته جدید را نیز در سطح دنیا مشاهده نمائید سعی نموده اند از کلید پتانسیومتر دستی بهره ببرند زیرا در تنظیم دقت بیشتری مابین اعداد را میتوان بکاربرد در ضمن کلید در تنظیمات معمولی دیجیتال یا دستی ان تفاوتی ان چندان نخواهد داشت به دلیل انکه کلید تنظیمی که در حالت فعال و غیرفعال عمل مینماید دیجیتال یا دستی ان یکسان است اما کلید دستی زمانی که خراب شود راحت تر قابل تعویض میباشد و برای همین طراحان باهوش سیستمها فلزیاب را به شکلی طراحی مینمایند که قطعات ان سیستم فلزیاب در بازار به اسانی در دسترس همگان باشد که یک سیستم فلزیاب زمان خراب شدن نیازمند این نباشد که ان قطعه به سختی بتوان پیدا نمود.

توجه داشته باشید که قطعات مدار سیستم فلزیاب باید از نوع دیجیتال باشد و کلید و تنظیمات سیستم فلزیاب بصورت دیجیتال بودن ان در نوع مدار اثری ندارد.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

فلزیاب فوق پیشرفته دیجیتال در عملیات جستجو طلا در تفکیک توان بالای دارد و در عملکرد با سیستمها فلزیاب حرفه ای  قدرت و توان  ان بستگی به دارا بودن کلید یا صفحه دیجیتال نمی باشد بلکه مربوط به عملکرد مدار ان است چه بسا خیلی از سیستمها فلزیاب  دارای صفحه دیجیتال یا کلید تنظیم دیجیتال میباشند اما مدار انها دارای قطعات دیجیتال نمیباشد یا توان تشخیص و تفکیک و جداسازی را دارا نبوده یا به ظاهر زیبا میباشد ولی تا عمق زیادی نفوذ نمی نماید.

پس سیستمهای فلزیاب پیشرفته و فلزیاب حرفه ای برای اینکه توان جداسازی یا تغییرات بصورت اندک نیز قابل انجام باشد از کلید دستی معمولی بهره برده میشود و کار کردن با این نوع تنظیمات معمولی کار را برای اپراتور یا کاربر راحت مینماید زیرا تنظیمات همه در دسترس و جلوی چشم اپراتور یا کاربر است.

 سیستم فلزیاب حرفه ای که از نظر صدای دارای صدا یکسره یا زمینه به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات اختیاری یا پایه ای را دارا میباشد  در دنیا در اختیار چند طراح و تولید کننده بزرگ است و یک نشانه سیستم حرفه ای این است که اهداف را بتواند در عمق تفکیک نماید و تشخیص دهد.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب انتنی راداری که دارای جعبه کنترل یا مدار فلزیاب حرفه ای باشد متقابلاً دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد از نوع پیشرفته ترین سیستمهای فلزیاب در دنیا میباشد و میتواند شعاع زنی و نقطه زنی نموده و نوع هدف را در سیستم فلزیاب انتنی تعیین نموده و با تغییر این تنظیمات هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص داد.

سیستمها فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب  انتن دار که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد بنابر اصول رادار عمل مینمایند و اپراتور میتواند بنابر انجام تنظیمات منظم و دقیق نوع هدف و اندازه انرا در سیستم فلزیاب تعیین نمائید

مسیر حرکت انتن بستگی به نوع تنظیم و اندازه هدف و شکل قرارگرفتن اپراتور در مختصات محدوده هدف و صحنه کاردارد .

نقطه یابی در فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری با تعیین درست  نقاط مسیر حرکت انتن میتواند اضلاع و زوایا اطراف هدف را مشخص نموده و مختصات یابی نموده و در مختصات ترسیم شده درصحنه کار دیواره و محدوده و مرکز هدف را بدست اورد.

نحوه کارکردن با سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی از موارد بسیار مهم در جهت عملیات کاوش هدف از فاصله دور میباشد. 

فلزیاب انتنی با وجود تنظیمات ذکر گردیده توان شعاع زنی و نقطه زنی را برای کاوش هدف دارا باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 


 

 

 

 

 

 

 

  

فلزیاب فوق پیشرفته راداری یا فلزیاب انتنی از معدود سیستمهای فلزیاب پیشرفته دنیا است که اپراتور یا کاربر های حرفه ای از ان بهره میبرند و به دلیل عملکرد با دقت بالای فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی طرف فراوانی در سطح دنیا دارد.

فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی میتواند اهداف را از فاصله دور مسیر یابی نموده که به ان شعاع زنی میگویند با شعاع زنی سرعت تشخیص محدوده هدف برای نقطه یابی افزایش میابد و با ترسیم مختصات زوایا و اضلاع محدوده یا چهار طرف هدف میتوان وضعیت محدوده هدف را بدست اورد و سپس با قرار گرفتن در نقاط مقابل هدف میتوان دیواره داخلی هدف را بدست اورد.
سیستم فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی که دارای جعبه کنترل یا مدار نقشه فلزیاب پیشرفته باشد به اپراتور کمک  مینماید که اپراتور یا کاربر بتواند نوع هدف را تشخیص دهد و این تشخیص توسط تنظیمات تفکیک و تشخیص
EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل انجام است.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز