فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب را شخصی میتواند کارشناسی نماید یا نظریه در رابطه با فلزیاب بدهد که طراح فلزیاب باشد و بداند مدار یک فلزیاب چگونه میتوان طراحی نمود و بیشتر اشخاصی که در ایران نظریه کارشناسی میدهند یا ابراز نظریه مینمایند اصولاً اطلاعات زیادی ازفلزیاب و طراحی مدار فلزیاب را ندارند یا فلزیاب را فقط کپی نموده یا از روی کتاب های و اینترنت یا شبکه های اجتماعی اطلاعاتی را بدست اورنده اند یا فقط تحصیلات در زمینه الکترونیک داشته و بر روی مدار فلزیاب کپی شده تغییراتی ایجاد نموده و شکل انرا بصورتی جدیدتر در میاورند ولی اطلاعات علمی و فنی در زمینه طراحی فلزیاب ندارند و انها دسته و افراد میتوانند طراحی فلزیاب واقعی را به انجام رسانند که با عملکرد رادار اشنا باشند و اطلاعات کامل علمی و فنی در زمینه انواع رادار و عملکرد انرا  دارا باشند و بدانند شکل ترکیبی طراحی یک مدار رادار که بتواند بصورت فلزیاب عمل نماید چه مشخصاتی دارد و بیشتر اشخاص که فلزیاب را میسازند فلزیاب پالسی را به شکل گوناگون مونتاژ نموده و در اختیار دیگران قرار میدهند و وقتی با این افراد صحبت مینمائید ادعای زیادی در زمینه فلزیاب ساخت خود داشته و حتی در زمینه طراحی فلزیاب بیاناتی را متذکر میگردندکه فقط برای خودشان خوب است و در این افراد در حد معمولی اطلاعاتی در زمینه فلزیاب داشته و ابراز مینمایند ولی زمانیکه از نوع طراحی مدار فلزیاب پیشرفته با توان تفکیک و تشخیص و سطح و حجم و موارد مربوط به تنظیمات پایه یا BASIC یا تنظیم اختیارات PRO OPTION مدار فلزیاب و قسمت های ان سئوال میگردد حتی نمی دانند این قسمتها چه هست و به چه کاری میاید تاحتی بتوانند ان نوع فلزیاب را طراحی نماینداین دسته افراد در اینترنت و سایت ها یا شبکه های اجتماعی اطلاعاتی را از خود برورز میدهند که فقط برای تعریف از خود و تخریب دیگران میباشد به هر موضوعی که در شبکه های اجتماعی یا اینترنت یا سایت ها مطرح میگردد اطمینان نکنید و فقط توجه نمائید که این اشخاص واقعیت را بیان مینمایند یا فقط میخواهند از سیستم فلزیاب خود تعریف نموده و سیستم فلزیاب دیگران را تخریب مینمایند این دسته افراد فقط اطلاعاتی از ساخت  فلزیاب سنتی را داشته که اصولاً  همان فلزیاب پالسی میباشد که فلزیاب پالسی به شکل های گوناگون در میاورند و نام گوناگون یا خارجی بر روی ان میگذارند و هر چند وقت یکبار دفتر کار خود یا سایت و بلاگ و نوع ظاهر سیستم فلزیاب پالسی را تغییر داده تا بتوانند در بازار باقی بمانند .

اصل عملکرد فلزیاب قدرت تفکیک و تشخیص و نوع تنظیمات ان میباشد نه اینکه یک فرد از یک فلزیاب تعریف نموده و از فلزیاب دیگر بدگوئی نماید فلزیاب در زمان خرید اموزش دیده و خودتان هدف پنهان شده را پیدا نمائید و قدرت تفکیک و تشخیص و عمق گیری فلزیاب را بدست اوریدو به ان فلزیاب اطمینان کنید.

عده ای که برای سود خود هر موضوعی را مطرح مینمایند تا سیستم فلزیاب مد نظر خود را بفروش برسانند اصولاً از سیستمهای فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب دیگران که دارای قدرت بیشتری میباشد بدکوئی نموده و مطالبی را مطرح مینمایند که عملاً خودشان قبول ندارند و وقتی با انها موضوع اینکه کفته شما صحیح نمی باشد را مطرح میگردد شروع به ادعا مینمایند که ما فلان کارخانه یا شرکت را در خارج مشاهده نموده ایم یا با انها ارتباط داریم یا سیستم فلزیاب را که ارائه مینمایند متعلق به کارخانه یا شرکتی در خارج میباشد  با انکه اگر به امور بازرگانی سفارت مقابل در ایران یا وزارت صنعت ان کشور مقابل مراجعه یا مکاتبه نمائید اعلام مینمایند که چنین کارخانه یا کارگاه یا محصولی در کشورشان تولید و ارائه نمیگردد و بعضی مواقع این عده از نام شرکت های معتبر خارجی بهره برده و سیستمهای فلزیاب تقلبی را در ایران میسازند و به نام خارجی ارائه مینمایند این دسته برای کسب دارمد بیشتر و پاسخگو نبودن به خریدار در زمینه عدم توانائی سیستم فلزیاب برای کاوش اهداف از این طریق بهره میبرند و سایت بانام خارجی باز نموده و چند خط تلفن ایتنرنتی متعلق به دیگر کشورها را نیز خریداری نموده که با تلفن همراه و گوشی های هوشمند جدید در ایران قابل پاسخگوی است را در سایت یا بر روی کاتالوگ خود این مشخصات را قرار داده تا اطمینان خریدار به خارجی بودن سیستم فلزیاب خود جلب نماید.

و زمانیکه به این عده در رابطه با مدار فلزیاب یا رادار با انها بحث مینمائید از نظر علمی و فنی و حتی تجربه ای نیز نمی دانند ترکیب ساخت یک فلزیاب پیشرفته به چه صورت است و در اینجا متوجه میشوید که انها در نهایت کپی زنی از روی مدارت دیگر را به انجام میرسانند و عملی کورکورانه را به انجام میرسانند و برای همین نمی توانند و نمی دانند ترکیب ساخت مدار و نحوه تغییرات و شکل کار ان به چه شکل میباشد.

این افراد اگر ادعا مینمایند که سیستم فلزیابی که ارائه مینمایند قدرت و توانائی ابراز نموده را دارد حداقل بگویند ما سیستمها فلزیاب را کپی مینمائیم و سیستم فلزیاب که ارائه مینمایند فلزیاب ساخت  ایران است نه خارجی که با عنوان خارجی اطمینان خریدار را بدست اورند زیرا فلزیاب ایرانی و فلزیاب خارجی بودن مهم نیست اصل عملکرد سیستم فلزیاب و رادار است و اپراتور زمانیکه یک هدف پنهان میگردد را بتواند بعد از تمرین کامل پیدا نماید توان سیستم فلزیاب مشخص میگرددالبته تجربه و نحوه عمل اپراتور یا کاربر نیز برای موفقیت بسیار مهم است.

تجربه پدر موفقیت و علم و تکنولوژی و فن اوری است برای کسب موفقیت باید با سیستم فلزیاب خود تمرین نموده و تجربه کسب نمائید.

 

 

 

 

 عمق فلزیاب به نوع طراحی مدار فلزیاب وابسته میباشد و فلزیاب برای پیدا نمودن هدف یا طلا مورد نظر از علائم بازتاب گردیده از منابع و هدف طلا تبعیت مینماید علائم بازتاب شده یک هدف یا طلا با الیاژ ترکیبی به نسبت یک هدف خالص یا طلا خالص  متفاوت است و این تفاوت در تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد .

اهداف با الیاژترکیبی علائمی بزرگتر از اندازه واقعی خود بازتاب مینماید وبازتاب علائم یک هدف با خلوص بالا نسبت به اندازه هدف متناسب تر شکل میگیرد .

اهداف الیاژی با ترکیبی از مواد ناسازگارموجب میگردد که علائم بازتاب گردیده نیز ترکیبی از مواد در هم امیخته باشد و برای تفکیک این هدف عدد VDI بدست امده با عدد VDI هر کدام از این مواد بصورت مجزا متفاوت است و علائم ترکیبی این هدف موجب میگردد که سیستم فلزیاب معدل گیری نموده و با یک عدد VDI از اهداف الیاژی پاسخ دهد و در صورتیکه اپراتور یا کاربر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI IDSC عدد VDI مربوط به این هدف را تعیین ننماید سیستم فلزیاب نمی تواند این هدف را تشخیص دهد و برای این است که داشتن اطلاعات از نوع هدف اپراتور یا کاربر را در تنظیم سیستم فلزیاب و تشخیص نوع صدا و حرکت انتن و تصویر کمک مینماید تا درصد خطا از بین رفته یا کاهش یابد.

چند نوع هدف نیز در کنار یکدیگر قرار بگیرند نیز میتوانند علائمی ترکیبی را بازتاب نماید و این اهداف با الیاژ ترکیبی علائم خود را بزرگتر از اندازه واقعی بازتاب نموده و عدد VDI قابل تعیین در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نیز متفاوت میگردد و در این شرایط تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را برای یک هدف با اندازه بزرگ تعیین نمود تا امکان خطا با فلزیاب کاهش یابد.

فلزیاب ابعاد هدف را نیز در تشخیص ان هدف در عمق نظر میگیرد و ابعاد هدف کوچک در عمق زیاد توان واکنش سیستم فلزیاب را کاهش داده و در سیستم فلزیاب پالسی اگر هدف کوچک در عمق زیاد باشد تشخیص ان توسط سیستم فلزیاب پالسی قابل تشخیص نمی باشد زیرا مدار فلزیاب پالسی از تشخیص ان علائم بخاطر ضعیف بودن خودداری مینماید یا علائم مربوط به هدف کوچک در عمق زیاد انقدر دارای شرایط واضح نمی باشد که فلزیاب پالسی بتواند بر روی ان پاسخ دهد ولی در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد به دلیل داشتن مدار تشخیص علائم در هر اندازه میتواند علائم یک هدف کوچک در عمق زیاد را نیز مورد پردازش قرارداده و انرا برای سیستم فلزیاب قابل تشخیص نماید.

فلزیاب پالسی اهداف با ابعاد بزرگ را تا حدودی در عمق زیاد سریع تر تشخیص میدهد ولی این توانائی تشخیص یک هدف بزرگ در عمق نیز محدوده میباشد زیرا علائم بعضی اهداف غیر اهنی در عمق زیاد توسط سیستم فلزیاب پالسی قابل تشخیص نمی باشد اهداف اهنی دارای جریان مغناطیسی بالاتر میباشد و همین امر موجب میگردد سیستم فلزیاب پالسی که بنابر ولتاژ و تغییر ولتاژ عمل مینماید به هدف اهنی در عمق زیاد راحت تر پاسخ دهد تا یک هدف غیر اهنی مانند طلا GOLD و برای همین است که زمان تست  سیستم فلزیاب پالسی از منابعی مانند فلز روی ZINC یا استیل STEEL بهره میبرند زیرا از دید فلزیاب ساختار این نوع اهداف دارای علائم منظم و شبیه به اهن میباشد که به این عده منابع غیر اهنی که علائم ان مغناطیس بالاتر را بازتاب مینماید به اهداف با سطح منظم و صاف یا علائم منظم و صاف میگویند

سیستم فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد مدار ان بصورتی طراحی گردیده است که میتواند با تغییر در تنظیمات نوع هدف ترکیبی و اهداف با خلوص بالا را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نمود و این عمل بنابر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE قابل اجراء است.

فلزیاب VLF یا BFO و ... که داری تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT میباشد عمق هدف تغییر نماید علائم متعلق به ان هدف و عدد VDI ان نیز متفاوت میگردد.

مواد معدنی و منابع دارای ضدیت یا در هم امیختگی نیز بر روی ابعاد هدف تاثیر خواهد گذاشت و به همان میزان در کد و عدد VDI برای تعیین نوع هدف در تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نیز شرایط دیگری را پدید میاورد که بحث ان در ستون های جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بیان گردیده است و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای باید به این نوع تغییرات در تنظیمات مسلط باشد و روش ارزیابی مواد معدنی و منابع صحنه کار را بلد باشد تا بتواند عدد VDI صحیح را در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اعمال نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

عمق گنج یاب را میتوان عمق فلزیاب با تفکیک عدد VDI در نظر گرفت و فلزیاب علائم بازتاب شده را به نسبت وضعیت هدف تشخیص میدهد فاصله زاویه یک هدف کوچک یا طلا کوچک  به نسبت مرکز هدف یا طلا کمتر است و فاصله یک هدف بزرگ یا طلا بزرگ نسبت به مرکز هدف یا طلا بزرگ بیشتر است

اثر زوایا در تشخیص مرکز هدف با فلزیاب امری است که میتواند خطا در تشخیص مرکز را افزایش دهد زوایا از بازتاب علائم هدف شکل میگیرد و ان زوایا اطراف هدف میتواند وضعیتی شبیه مرکز هدف را داشته باشد و یک اپراتور یا کاربر میتواند با بدست اوردن زوایا اطراف هدف و مشخص نمودن زوایا از هر چهار طرف محدوده مرکز هدف را مشخص نماید.

در رابطه با اثار قدیمی یا باستانی یا گنج این زوایا فاصله بیشتر تا مرکز هدف را داشته و بعضی از این زوایا دارای تراکم جریان و انرژی و نیر و امواج بیشتر است و همین امر موجب میگردد که سیستم فلزیاب نتواند مرکز یک هدف قدیمی یا باستانی را بطور دقیق مشخص نماید و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند بین زوایا مربوط به هدف تا مرکز هدف را از روی حرکت انتن یا تغییرصدا یا تصویر تشخیص دهد و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بین زاویه ای که ایجاد خطا نموده نسبت به مرکز هدف را بدست اورد.

عمق یک هدف نیز زیاد باشد بر روی فاصله زاویه بدست امده در اطراف هدف تا مرکز هدف نیز افرایش میابد.

در رابطه با اهداف قدیمی یا باستانی یا عمق گنج پس هرچه عمق هدف شما بیشتر باشد فاصله زاویه برگشت امواج و انرژی و جریان و انرژی از  دید سیستم افزایش میابد فاصله زاویه یک هدف با یک اندازه و یک نوع الیاژ در دو عمق متفاوت کم و زیاد قرار بگیرد با همدیگر متفاوت است یا اندازهعمق هدف در اندازه فاصله زاویه اطراف هدف تا مرکز هدف متفاوت است پس یک هدف در عمق بیشتر اطراف خود را بیشتر به علائم مربوط به خود تغییر میدهد.

باید با توجه به این شرایط برای کاوش در عمق بیشتر دقت عمل و سرعت بهتری را در سیستم فلزیاب تنظیم نمائید و باید توجه داشته باشید که تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را در روش حرکتی یا شعاع زنی AC بزرگتر از اندازه واقعی هدف یا اعداد انرا بالاتر از ابعاد واقعی هدف قرار دهید و در روش غیر حرکتی یا نقطه زنی DC تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را به اندازه سطح و حجم واقعی هدف تا حدودی کوچکتر یا اعداد انرا پائین تر قرار دهید.

در کلیه سیستمهای رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدنیاب یا دوربین حرارتی راداری یا یابنده که دارای تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این شرایط اعمال میگردد تا بتوان بین زوایا اطراف هدف تا مرکز هدف قابل تشخیص باشد.

در زمان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اپراتور باید شرایط الیاژ هدف و عمق هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را لحاظ نماید.

 

عمق گنج مشخص نمی باشد که عمق گنج یاب یا فلزیاب انرا درست تعیین نماید زیرا اهداف باستانی یا گنج  علائم و جریان و انرژی و نیرو را در اطاف خود پراکنده نموده و این علائم تا سطحی بالاتر از هدف قدیمی یا گنج شکل میگیرد و اگر بخواهید عمق دقیق انرا بدست اورید سیستم فلزیاب یا به اصطلاح گنج یاب نمی تواند عمق گنج یا اثارباستانی را مشخص نماید

 

 

فلزیاب پیشرفته فوق حرفه ای برای این پیشرفته تلقی میگردد که به اپراتور یا کاربر این اجازه میدهد که خواسته خود را در سیستم فلزیاب تعیین نموده تا بین هدف واقعی از هدف غیر واقعی را تشخیص دهد و تعیین ابعاد و تفکیک بر انحراف تشخیص سیستم فلزیاب اثر گذاشته و خطا را از بین برده یا کاهش میدهد
فلزیاب که دارای تنظیم ابعاد باشد یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد
THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد این اختیار را به اپراتور یا کاربر میدهدکه بتواند ابعاد هدف را در سیستم فلزیاب تعیین نموده و امکان خطا یا انحراف در تشخیص مورد نظر را کاهش داده یاازبین ببرد .

 جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X ارتباط داشته و در صورتیکه تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X هماهنگ نباشد امکان کاوش مرکز هدف واقعی کاهش خواهد یافت.

در بعضی از زمین ها مواد معدنی و منابع موجب تغییر علائم از نظر ابعاد بر دید سیستم فلزیاب را ایجاد نموده  و همین موضوع باعث میشود که سیستم فلزیاب با ان کد از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نتواند محدوده یا مسیر یا محل اصلی هدف واقعی را نشان دهد و تعیین درست و صحیح تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نسبت به نوع هدف در اعداد VDI نیز اثر میگذارد.
وجود جریانات مغناطیس یا دی الکتریک یا انرژی پراکنده شده در صحنه کار بر هدف نیرو خود را وارد نموده و در وضعیت هدف تغییراتی ایجاد نماید که سیستم فلزیاب هدف اصلی را از دید خود رد نماید یا در دید سیستم قرارنگیرد.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 


 

 

 

 


 

 

 

قویترین فلزیاب جهان میتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نموده و اهداف کوچک بخصوص طلا را در عمق زیاد کاوش نماید و اپراتور یا کاربر بتوان نوع هدف و ابعاد انرا تعیین نماید که این عمل در سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توسط اپراتور یا کاربر قابل اعمال است.

فلزیاب  از نظر تشخیص اهداف به نوع طراحی مدار ان فلزیاب بستگی داردو طراح باید فلزیاب را بصورتی طراحی نموده باشد که توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و این عمل زمانی محیا میگردد که در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف را در سطح و عمق پنهان گردد و خود شما که خریدار میباشید ان هدف را در سطح و عمق پیدا و تفکیک نمائید.

سیستمهای دارای توانائی تفکیک و تشخیص طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینمایند.

اهداف اهنی به اهدافی اطلاق میگردد که اهنربا انها را جذب نموده و به مغناطیسی مشهور میباشند و سرعت اکسید شدن انها در مدت زمان کوتاه به انجام میرسد و در صورتیکه این نوع اهداف اهنی یا اهداف و فلزاتی که سرعت خود سوزی بالا دارد در کنار اب یا رطوبت قرار بگیرد بسیار سریع از حالت اولیه به ثانویه یا اکسید شدن و پوسیدگی تبدیل میگردد.

اهداف غیر اهنی به ان منابعی کفته میشود که توسط اهنربا جذب نمیگردد و غیر مغناطیسی به ان میگویند و سرعت خود سوزی یا اکسید شدن این منابع پائین میباشد و مدت زمان ازبین رفتن این منابع غیر اهنی در رطوبت و اب با زمان بیشتری برای اکسید شدن میباشد.

البته اهداف اهنی که درمدت زمان اکسید یا پوسیده میگردد و از حالت ثانویه به اولیه تبدیل میگردد شرایطی را برای علائم تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا ایجاد مینماید که خود را شبیه یک هدف غیر اهنی به سیستم فلزیاب نشان میدهد و این امر در رابطه با تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید و فقط در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تغییر این تنظیمات بین یک هدف پوسیده و واقعی را تشخیص دهد.

در صورتیکه الیاژ ترکیبی یک هدف از مواد اهنی و غیراهنی با یکدیگر باشد یا ترکیب ان هدف از الیاژ چند نوع مواد غیراهنی باشد که ترکیب مواد غیراهنی ان هدف که سریعتر دچار پوسیدگی میگردد بیشتر از مواد غیراهنی باشد که در مدت بیشترپوسیده میشود موجب میگردد که ان هدف در مرور زمان پوسیده شده و ازبین برود یا شکل اصلی خود را از دست دهد مانند اینکه ساختار یک هدف ترکیب شده از  طلا با مس و روی باشد و در زیر زمین قرار گرفته باشد یا در شرایطی که موجب پوسیدگی ان هدف گردد باعث میگردد که تنظیمات سیستم فلزیاب را بر روی طلا GOLD قرار دهید سیستم فلزیاب به این هدف واکنش نشان داده و بعد ازحفاری به هیچ هدفی نرسیده یا به یک چیز سبیه سنگ یا خاک رنگی برخورد نمائید  یا میتوان ابراز نمود مقدار اینگونه اهداف که دارای منابع با سرعت خود سوزی بالا تر نسبت به منبع با سرعت خود سوزی پائین تر میباشد در طول زمان اکسید یا پوسیده میگردد حتی اگر در داخل این هدف طلا GOLD باشد اما طلا GOLD کمتر از دیگر مواد ترکیبی ان هدف باشد که سرعت خود سوزی ان بالاتر باشد و میزان منبع با سرعت خود سوزی بیشتر از طلا GOLD باشد این هدف دچار خودسوزی یا پوسیدگی میگردد و این هدف از حالت اولیه به حالت ثانویه تبدیل میشود و همین امر میتواند سیستم فلزیاب را منحرف نماید هرچند که امکان دارد هدفی که اپراتوربه دنبال ان میباشد همین هدف اکسیده یا پوسیده شده باشد حال تشخیص چنین هدفی را از هدف واقعی میتوان با تغییر اعداد تنطیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تشخیص داد  و برای این است که به اینگونه سیستمهای فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات میباشد قویترین فلزیاب جهان میگویند.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز