فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب صوتی به چند دسته تقسیم میشود و صوت در فلزیاب به نوع نقشه مدار فلزیاب وابسته است و فلزیاب که با صدا تشخیص میدهد در انواع متفاوت میباشد که از نوع فلزیاب ولتاژالقائی یا فلزیاب مغناطیسی  که به سیستم پالسی یا VLF و BFO وTR و ...... میباشد این دسته زمانی مه با صدا عمل مینمائید دارای حالت بی صدا میباشد و زمانیکه با هدف برخورد مینماید صدا در ان ایجاد میشود و در بعضی مدل از این نوع سیستمها فلزیاب صدا داشته و زمان برخورد با هدف صدا قطع میگردد این نوع سیستمها فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق زیاد توانائی بالای نداشته و برا ی همین در این سیستمها فلزیاب از گوئل یا لوپ در ابعاد بزرگ نیز بره برده میشود تا قدرت توان کاوش اهداف در عمق افزایش یابد و این سرجستجوگر یا گوئل و لوپ بزرگ تا حدودی میتواند توان تشخیص هدف در عمق را افزایش دهد بعضی از این سیستمها فلزیاب میتواند با تغییر در تنظیم حساسیت بر روی حالت صدا یکسره نیز عمل نموده که باید با تغییر صدا یکسره هدف را تشخیص داد در بعضی از مدل این سیستمها از سنسور مغناطیسی نیز بهره برده میشود که عملکرد ان تفاوت با کوئل یا لوپ معمولی ان ندارد و برای اینکه توان سیستم فلزیاب از این نوع را افزایش دهند دریک نوع کوئل طراحی مینمایند که چند سنسور مغناطیسی در ان قرار میدهند تاجای لوپ بزرگ یا کابلی قابل بهره برداری باشد ولی در عمل بر روی توان عمق این نوع فلزیاب اثر چندانی ندارد و برای تست فلزیاب از این نوع حساسیت سیستم فلزیاب را افزایش داده و برای همین است که برای تست عمق این نوع فلزیاب کوئل یا لوپ یا سنسور را ثابت نگهداشته و هدف را از جلوی سیستم فلزیاب از این نوع حرکت میدهند و اگر هدف ثابت نگهداشته و کوئل یا لوپ یا سنسوربا فاصله به سمت هدف حرکت دهند دیگر برای همان هدف در همان عمق واکنش از خود نشان نمی دهد یا در طول مسیر فاصله تا هدف سیستم فلزیاب از خود واکنش بیخودی  نشان میدهد زیرا حساسیت سیستم فلزیاب از این نوع افزایش داده شده و این افزایش حساسیت باعث واکنش بیخودی فلزیاب میگردد و با افزایش حساسیت سیستم فلزیاب زمانیکه هدف در زیر زمین ثابت باشد و کوئل یا لوپ یا سنسور به سمت هدف از فاصله حرکت دهید واکنش بیخودی پدید میاید.

فلزیاب با صدا زمینه یا صدای یکسره میباشد که این نوع فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد در این نوع فلزیاب تغییر صدا در صدا یکسره یا زمینه پدید میاید و بصورت یک نوسان میباشد و برای تشخیص نوع صدا ان برای اهداف گوناگون متفاوت میباشد و این نوع سیستمها فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق زیاد طراحی گردیده است و برای همین نوع صدا انها یکسره میباشد و در صدا زمینه تغییر صدا ایجاد میگردد این نوع سیستمها فلزیاب برای تشخیص یک هدف نوع باید سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور یک متر تا یک متر و نیم با هدف فاصله داشته باشد نوع تغییر صدا این سیستم فلزیاب به نسبت نوع فلزات طلا GOLD و نقره SILVER و اهن IRON متفاوت میباشد و اپراتور یا کاربر باید بر روی تغییر صدا یکسره این نوع فلزیاب تمرین نموده تا تفاوت صدا و تغییر صدا را براحتی متوجه گردد سیستمها صدا یکسره دارای تنظیمات کلید PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میباشد تا اپراتور یا کاربر بتواند نوع صدا را تغییر داده و نسبت به نوع شنوائی خود ان صدای را که بهتر تشخیص میدهد بدست اورداین نوع سیستم فلزیاب نیاز به کوئل یا لوپ بزرگ نداشته زیرا با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان ابعاد هدف را برای سطح و عمق تغییر داد و در این نوع سیستمفلزیاب  سنسور قابل نصب است که میتواند کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک را نیز بر روی نصب نموده و حتی میتوان با کوئل معمولی به همراه کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک در یک زمان بهره برد تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد

سیستمها از نظر صدا در دو دسته سیستمهای ولتاژ القائی یا بیصدا و فرکانس القائی یا صدا یکسره تقسیم میگردد.
سیستمهای صدا یکسره که دارای تنظیمات صدا میباشد مزیدی است که اپراتور میتواند با تغییر در این تنظیمات ثبات در صدا را ایجاد نماید زیرا مواد معدنی یا منابع صحنه کار بر روی سیستم اثر میگذارد و در صورت صدادار بودن سیستم همین اثر بر روی صدا نیز ایجاد میگردد و با در نظر داشتن تنظیمات صدا اپراتور میتواند در صدا سیستم تغییراتی را متناسب با همان محدوده ایجاد نماید تا ثبات در سیستم ایجاد گردد و در صورتیکه اپراتور نتواند در صدا تعادل و ثبات را ایجاد نماید از پائین بودن مهارت خودش میباشد و به سیستم ارتباطی پیدا نمی کند.
سیستمهای ولتاژ القائی که دارای صدا میباشد با حالت بیصدا توان تشخیص هدف را در روش حرکتی تا عمق زیادی را دارا نمی باشد.

 

 

 

گنج یاب تفکیک دار را میتوان در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE قرار داده و این نوع فلزیاب پارازیت نویز را از سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی تشخیص داده و جدا نماید و فلزیاب برای کاوش اهداف باید در شرایط مطلوب از نظر تنظیمات قرار بگیرد و اگر تنظیمات نسبت به ان منطقه دارای شرایط متناسب باشد احتمال کاوش هدف مورد نظر افزایش میابد هم هدف دارای نویز است و هم مواد معدنی و منابع دارای نویز یا پارازیت میباشد ولی وجود علائم با پارازیت یا نویز از دیگر منابع باعث میگردد که سیستم فلزیاب در جهت تشخیص بین نویز مربوط به هدف و نویز و پارازیت مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کاردچار تردید میگردد و این عدم جدا سازی بین نویز هدف و نویز و پارازیت مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کارتوسط سیستم فلزیاب میتوان عاملی گردد که سیستم فلزیاب واکنش به علائم و نویز هدف مورد نظر ندهد نویز مربوط به هدف مورد نظر میتواند توان پائین تری نسبت به علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار داشته باشدو این موضوع باعث میگردد که نویز و علائم هدف در دید سیستم فلزیاب قرار نگیرد

عمدتاً این نویزها به چند شکل پدید می‌آیند که امکان دارد خود امواج یا انرژی و جریان سیستم‌ فلزیاب دارای میزانی نویزرا ایجاد نماید که این نویز متعلق به سیستم فلزیاب در ابتدا از خود سیستم فلزیاب و بعد از نوع تنظیمات تعیین گردیده  در سیستم فلزیاب  به نسبت صحنه کار باشد که این شرایط خود میتواند با نویز مربوط به صحنه کارهمراه یا ادغام شده و نویز و علائم مربوط به هدف را برای تشخیص پردازشگر سیستم فلزیاب از دید تشخیص سیستم فلزیاب خارج نماید

بعضی مواقع نویز مربوط صحنه کار میتواند در اثر عدم تنظیم صحیح و متناسب سیستم فلزیاب به جای نویز و علائم هدف تشخیص داده شده و سیستم فلزیاب به این نوع نویز یا پارازیت واکنش نشان دهد وعامل آن این است که سیستم فلزیاب را اپراتور به بالاترین حد قدرت خود تنظیم ننموده باشد و به همراه موج یا جریان یا انرژی  خود سیستم نیز نویز ایجاد می‌کند و نیز مرحله‌ دوم نویز در هوا و زمین منطقه به وسیله اتمسفر و جاذبه زمین پدید می‌آید و مرحله سوم نویز توسط مواد معدنی و اختلاف مابین سازگار یا ناسازگار بودن مواد معدنی صحنه کار و حفره‌های فرکانسی و مغناطیسی شکل میگردد و میزانی از نویزها نیز از دیگر موانع و منابع انسانی و فرستنده و گیرنده‌های دیگر و رادارها وعلائم اینترنتی و خورشید و ماه به وجود می‌آیند و عمدتاً این نویزها و پارازیت‌ها با انرژی و تشعشع دریافتی به سمت سیستم فلزیاب باز می‌‌گردند.
البته منابع دیگری نیز میباشد که نویزها و پارازیتها را بوجود میاورد که در اینجا به انها بصورت جزئی اشاره ای نشده است

گنج یاب تفکیک دار که معرفی به عموم میگردد در اصل همان فلزیاب تفکیک دار است و اگر فلزیاب تفکیک دار باشد باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور یا کاربر بتواند نوع هدف را با اعداد VDI  بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین نماید این نویز مربوط به هدف قدیمی بسیار بیشتر از نویز یک هدف نو میباشد و همین نویز اهداف قدیمی یا گنج با نویز و پارازیت صحنه کار میتواند تداخل داشته و تقاطع پدید اورد و موجب شود سیستم فلزیاب یا به اصطلاح گنج یاب تفکیک دار یک نقطه ای که پرتراکم است ومحل علائم تقاطع یافته از علائم گنج و مواد معدنی یا منابع صحنه کار را بعنوان مرکز هدف مشخص نماید واین عوامل در تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا صدق مینماید

 

 

 

عمق واقعی فلزیاب با تفکیک طلا در عمق زیاد میتوان بدست اورد و فلزیاب عمق را بنابر علائم که دریافت مینماید میتواند تشخیص دهد و فاصله تا هدف را مشخص نماید.

عمق واقع فلزیاب در زمان تفکیک یک طلا در عمق زیاد در زمان تست فلزیاب مشخص میگردد و روش ساده و اسان تشخیص عمق واقعی فلزیاب همین میباشد که بتوان یک طلا را در عمق زیاد قرار داده تا فلزیاب طلا را در عمق تفکیک نموده و پیدا نماید و عمق واقعی فلزیاب به نوع مدار ان فلزیاب و طراحی مدار ان فلزیاب  و تنظیمات ان فلزیاب وابسته است

مشخص نمودن عمق هدف در تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا تقریبی میباشد و طراحان درسیستمهای فلزیاب پیشرفته نشانگر عمق بر روی سیستم فلزیاب را بصورت عددی دیجیتال قرارنمیدهند و در فلزیاب تصویری نیز عمق بدست امده حدودی میباشد.
در سیستمهای ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF و BFO و .... تشخیص عمق بوسیله عدد قرارداده شده است ولی این عمق یابی تا چند سانتیمتر با دقت عمل مینماید و برای اهداف در عمق زیاد چنین دقتی وجود ندارد.
در سیستمهای فلزیاب تصویر تشخیص عمق قرارداده شده است اما این تشخیص عمق نیز تقریبی میباشد و بنابر اندازه تعیین شده در جدول عمق DEPTH SCALE عمل مینماید و نمی تواندعمق اهداف را بصورت دقیق مشخص نمایند.
در نوع فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی با اندازه گیری عملی با حرکت چرخشی انتن اپراتور میتواند عمق هدف را تعیین نماید که تعیین عمق هدف بنابر محاسبه اندازه هدف به انجام میرسد.
در کل سیستمهای فلزیاب  دنیا بطور دقیق و کامل و صحیح نمی توانند عمق واقعی هدف را مشخص نمایند.

 عمق واقعی فلزیاب به اندازه هدف نیز بستگی داشته و اگر هدف کوچک باشد و در عمق زیاد قرار بگیرد فاصله عمق بدست امده درست تعیین نمیگردد و اگر هدف بسیار بزرگ باشد و در فاصله ای کمتر از جدول بین المللی عمق DEPTH SCALE قرار بگیرد باز هم توان تشخیص عمق یابی سیستم فلزیاب عدد درستی را مشخص نمی نماید و عمق بدست امده در فلزیاب به اندازه هدف و شکل قرارگرفته هدف و الیاژ هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد.

عمق واقعی فلزیاب در نوع فلزیاب های که دارای قدرت تفکیک با عدد VDI میباشد و از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI SCALE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تارگت ایکس TARGET X باشد با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتوان توان عمق فلزیاب از این دسته برای تشخیص و تفکیک یک فلز بخصوص طلا را افزایش داده

 

باطری فلزیاب در فلزیاب های فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد بخاطر وجود قطعات جدید و با توان بالا با نیروی پایین عمل نموده و از باطری معمولی 9 ولت نیز بهره برده میشود و چون این دسته فلزیاب از فرکانس برای تشخیص و تفکیک بهره میبرد وجود نیرو باطری در حد معمولی نیز توان واقعی را در فلزیاب فرکانسی ایجاد مینماید

باطری از موارد با اهمیت در عملکرد سیستم فلزیاب میباشد.
شرکت های معتبر از باطری ها با کیفیت خوب بهره میبرند و مدار سیستم فلزیاب را بصورتی طراحی مینمایند که با کمتری توان باطری بخوبی عمل نماید و برای همین این نوع سیستمها فلزیاب نیاز به نشانگر توان باطری را ندارد و نشانگر باطری خود میتواند نیروی باطری را کاهش دهد.

 باطری اگر در سیستم فلزیاب ضعیف گردد توان سیستم فلزیاب نیز در پردازش اهداف دچار خطا میگردد در فلزیاب تصویری کاهش توان باطری موجب بدست امدن تصاویر تگراری میگردد زیرا سیستم باطری نمی تواند اجازه دهد مدار اصلی فلزیاب اطلاعات را دقیق به حالت تصویری تبدیل نموده و پردازشگر سیستم فلزیاب یک علامت را ایجاد نموده و برای همین تصویر بدست امده تکراری میباشد.

کاهش توان باطری در سیستم فلزیاب صدادار یا صدایکسره یا صدای زمینه باعث میگردد که سیستم فلزیاب از تشخیص اهداف خوداری نموده یا تغییر صدا نسبت به نوع هدف واضح نمی باشد.

کاهش توان باطری در سیستم فلزیاب انتنی باعث میگردد که سرعت واکنش و حرکت انتن برای مشخص نمودن هدف مورد نظر از بین برود و دیگر علائم را به جای علامت هدف اصلی مورد ارزیابی قرار دهد.

 

 

خطا فلزیاب یک امر اجتناب ناپذیر است و امکان دارد فلزیاب در شرایط گوناگون واکنش متفاوت از خود نشان دهد که این واکنش اگر توسط تنظیمات صحیح اپراتور یا کاربر کنترل نگردد باعث خطا در تشخیص فلزیاب میگردد رفع خطا فلزیاب باید با تجربه اپراتور یا کاربر به انجام رسد و وجود خطا فلزیاب را اپراتور یا کاربر از نوع واکنش حرکت انتن یا تغییرصدا یا نوع تصویر تشخیص دهد

پس در نتیجه برای رفع یا حذف نویزها و پارازیتهای مزاحم که به سیستم فلزیاب میرسد روش خاصی که بتواند بطور کامل نقص پدید امده ناشی از دیگر منابع را حذف نماید وجود ندارد تا بتوان آن را به اپراتور معرفی نمود تا با تغییرات اینگونه تنظیمات بطور کامل سیستم فلزیاب از شرایط بحرانی خارج گردد.
به طور جامع و اصولی در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وجود تنظیمات پایه‌ای (Basic) روشی وجود ندارد زیرا تنظیمات تفکیک در تنظیمات پایه اساسی نمی باشد تا شرایط پارازیت یا نویز مزاحم بطور کامل ازبین برود و به همین خاطر در مدارات سیستمها فلزیاب قسمتهای مربوط به اختیارات یا PRO OPTION قابل کنترل قرارمیدهند تا حد ممکن خطا فلزیاب کاهش یابد در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تنظیمات تفکیک در تنظیمات پایه اساسی میباشد که توان حذف خطا در فلزیاب را از بین میبرد

زیرا هر منطقه و هر هدفی به نسبت موقعیت خود در آن محل نویزها و پارازیتها گوناگون را دارا میباشد و این منابع و سیگنالها یا علائم  که اضافه بر موارد علائم واقعی در صحنه کار پراکنده و در اطراف عامل ارسال کننده یا سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور یا انتن متمرکز میگردد و به دلیل عدم تناسب تنظیمات امکان دارد سیستم فلزیاب را دچار این اختلالات نماید  که رفع این اختلالات و ایجاد تناسب و تعادل بین سیستم فلزیاب و صحنه کار برای پیدا نمودن هدف از وظایف اپراتور با در نظر داشتن مهارت و تجربه اپراتور در تنظیم سیستم فلزیاب  است.