فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کیت فلزیاب پالسی و نقشه فلزیاب پالسی بسیارزیاد در نوع های گوناگون در اختیار عام موجود میباشد و برای این است که بیشتر سازندگان فلزیاب بخصوص در ایران اقدام به ساخت فلزیاب در انواع گوناگون با شکل ظاهری متفاوت اقدام مینمایند و فلزیاب پالسی دارای ساختار یکسان در انواع گوناگون ان یا ظاهر و شکل های متفاوت میباشد و بعضی مواقع افرادی تغییر بر روی تنظیمات و شکل ترکیب قطعات در کنار یکدیگرفلزیاب پالسی را میدهد تا توان فلزیاب پالسی برای تشخیص اهداف در عمق افزایش یابد یا توان سیستم فلزیاب پالسی برای تشخیص بین تفاوت اهداف اهنی و غیر اهنی بهتر گردد با هرگونه تغییربر روی سیستم فلزیاب پالسی ماهیت فلزیاب پالسی تغییر نمی نماید از انجا که در فلزیاب پالسی از قطعاتی بهره برده نمی شود که بتوان تنظیمات پایه یا BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION  قابل کنترل تعیین نمود نمی تواند توان بالای در تفکیک و کاوش اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و کلاً در مدار فلزیاب پالسی نمی توان از قطعاتی بهره برده شود که تنظیمات پایه یا BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION  قابل کنترل باشد و موجب افزایش توان فلزیاب پالسی گردد

کیت فلزیاب پالسی که در بازار بفروش میرسد یا در شبکه اجتماعی یا اینترنت برای ساخت یا مونتاژ در اختیار عموم قرار میگیرد از نوع ساده ترین نوع فلزیاب پالسی میباشد در هر صورت هیچ کدام از سیستمهای فلزیاب پالسی دارای توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و فلزیاب پالسی فقط میتواند تفاوت بین هدف اهنی و غیراهنی را جدا نماید.

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب که از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد در تنظیمات مربوط به تفکیک  جدول اعداد تفکیک و تشخیص VDI SCALE بنابر انواع مواد معدنی و منابع و الیاژ هدف از دید سیستمها فلزیاب یا یابنده تقسیم میگردد.

این جدول اعداد VDI که جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بطور طبیعی یا کلی دارای سه ستون اصلی و تعدادی ستون فرعی را دارا میباشد  که با حروف نوع منابع و مواد معدنی به همراه اعداد و اندازه اهداف در شرایط اکثریت نوع مواد معدنی و منابع بیان گردیده است.

روش بکار گیری این جدول برای مشخص نمودن نوع هدف کارائی داشته و کاربرد ان در سیستمهای فلزیاب  دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION میباشد که در اکثر سیستمها فلزیاب با حروف EDIT یا DISC یا VDI DISC مشخص میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

فلزیاب پرقدرت باید بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و فلزیاب پرقدرت دارای قدرت تشخیص اهداف میباشد و تشخیص اهداف بنابر علائم بازتاب شده میباشد اهداف باز تاب شده میتواند از هدف مورد نظر باشد یا از دیگر منابع و مواد معدنی پدید بیاید در هر صورت فلزیاب همه این علائم و جریان و انرژی یا امواج را مورد ارزیابی قرارداده و از بین این علائم ان علامتی که با تنظیمات تعیین شده در فلزیاب یکسان باشد پاسخ به ان میدهد .

علائم که در صحنه کار وجود دارد اگر شرایطی شبیه هدف مورد نظر تعیین شده در تنظیمات سیستم فلزیاب باشد موجب واکنش سیستم فلزیاب با ان محدوده ای میگردد که این علائم از ان محدوده بازتاب میگردد حال اگر این علائم متعلق به هدف اصلی نیز نباشد ولی موجب واکنش سیستم فلزیاب گردد خطا در تشخیص فلزیاب ایجاد مینماید این منابع که علائم شبیه هدف را ایجاد مینماید در رابطه با فلز طلا GOLD بیشتر اتفاق می افتد و خیلی از منابع یا مواد معدنی اگر توده ای در یک نقطه در صحنه کار قرار گرفته و با بقیه مواد معدنی و منابع در ان صحنه کار متفاوت باشد میتواند علائمی مانند طلاGOLD را ایجاد نماید منابعی مانند سیلیس و ارسنیک و انتنی موان و جیوه و اهک یا کلسیم و کربن و ... میتواند علائمی شبیه هدف از نوع طلا GOLD را ایجاد نماید و علائم مربوط به اینگونه مواد معدنی یا منابع خود را به راحتی شبیه به علائم طلا GOLD از دید سیستم فلزیاب نشان میدهد و در صورتیکه تنظیمات سیستم فلزیاب بر روی طلاGOLD تعیین شده باشد و اینگونه منابع در صحنه کار وجود داشته باشد و هدف مورد نظر در ان محدوده وجود نداشته باشد سیستم فلزیاب به اینگونه علائم پاسخ میدهد و خطا در تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی رفع این خطا با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص است که این موضوع را باید اپراتور یا کاربر با تجربه خود در تنظیمات ایجاد نماید تا بتواند بین هدف اصلی و دیگر منابع را تشخیص دهد البته بعضی مواقع در صحنه کار هدف مورد نظر یا طلا GOLD وجود داشته و این نوع منابع که علائم مانند طلا GOLD دارد به همراه یک هدف طلا GOLD همراه هدف در صحنه کار نیز وجود داشته باشد وضعیت بحرانی را پدید اورده و موجب میگردد که این علائم از نقاط متفاوت بازتاب گردیده و در دید سیستم فلزیاب قرار گرفته و بعضی مواقع بایکدیگر همراه گردیده یا تقاطع نموده و این شرایط خطا در سیستم فلزیاب را شکل داده بعضی مواقع این علائم که در صحنه کار از هدف طلا GOLD و دیگر منابع پراکنده میگردد موجب میشود که سیستم فلزیاب این علائم را در نظر نگرفته و به یک نقطه متفاوت از نظر علائم پراکنده از هدف طلا GOLD و این نوع منابع که علائم شبیه هدف میباشد واکنش از خود نشان میدهد که این نقطه میتوانید مابین هدف طلا GOLD و این مواد معدنی یا منابع توده ای در ان محدوده باشد در هر صورت برای تشخیص هدف طلا GOLD در چنین محدوده ای با تغییرتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل ارزیابی است ولی در این حالت تجربه اپراتور یا کاربر در تشخیص و اکنش سیستم فلزیاب امری مهم است که از تجربه اپراتور یا کاربر در عملکرد با فلزیاب بدست میاید.

مواد معدنی و منابع و اهدافی از نظر ترکیب ساخت به علائم هدف مورد نظر اپراتور نزدیک میباشد که همین موضوع باعث میگردد که سیستم فلزیاب  به منابع و اهداف دیگر نیز واکنش نشان دهد.
همگن یا هم شکل بودن علائم منابع با هدف مورد نظر اپراتور بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر مستقیم میگذارد که اپراتور با تنظیم صحیح سیستم فلزیاب میتواند این حالت بحرانی را کاهش دهد و در صورتیکه اپراتور نتواند تنظیمات سیستم فلزیاب را در حد مطلوب تعیین نماید توان تشخیص هدف اصلی از دیگر منابع کاهش میابد

فلزیاب پرقدرت میتواند با داشتن نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص اهداف را از دیگر منابع افزایش دهد و سیستم فلزیاب که دارای اینگونه منابع باشد یک فلزیاب پرقدرت است زیرا با پنهان نمودن هدف در سطح و عمق سیستم فلزیاب دارای این نوع تنظیمات میتواند پیدا نموده و نیاز نیست که عدد VDI در تنظیم تفکیک و تشخیص تغییر داده بلکه اهداف را با یک عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص میتواند تشخیص دهد و این عمل را برای یک هدف با یک اندازه میتواند در سطح و عمق تشخیص دهد و در صورتیکه بخواهید یک نوع هدف را با ابعاد گوناگون پیدا نمائید فقط لازم است که تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را ایجاد نموده و لازم به تغییر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نمی باشد

 

 

گنج یاب نقطه زن تصویری را بعضی تبلیغ نموده و به دیگران میگویند که با این فلزیاب تصویری میتوانید گنج را پیدا نمائید و به خریدار ابراز نمی نمایند که سیستم گنج یاب نقطه زن تصویری را که ارائه مینمایند همان فلزیاب تصویری است و اینکه بتوان با این فلزیاب تصویری یا به اصطلاح گنج یاب نقطه زن تصویری بتوان یک هدف از نوع گنج را پیدا نمود یک امر نسبی است و صد در صدی نمیباشد زیرا پیدا نمودن گنج نیازمند تخصص در زمینه باستانشناسی میباشد که اصولاً افرادی که از سیستم فلزیاب بهره میبرند اطلاعات زیادی از عملکرد فلزیاب در زمینه کاوش گنج ندارند.

در مناطقی که در قدیم مردم زندگی نموده یا تغییراتی توسط انسان در ان محدوده پدید امده باشد و مصالح ساختمانی یا ذرات و قطعات لوازم قدیمی انها در سطح و زیر زمین پراکنده گردیده باشد شرایط جدیدی را نسبت به وضعیت عادی لایه های زمین پدید میاورد و این شرایط جدید به راحتی تشخیص سیستم فلزیاب را دچار انحراف مینماید حتی سیستم فلزیاب از نوع تصویری باشد و در این نوع مناطق قرار بگیرد علائم متفاوت را بصورت لکه رنگ اشکار مینماید که شبیه به هدف مورد نظر است یا حالت تشخیص حفره و کانال را بصورت عمومی بر روی تصویر ظاهر مینماید و بعضی از منابع که در طول دوران پوسیده شده یا اثر تغییرات شیمیائی در اطراف اینگونه اهداف پدید امده باشد موجب میگردد سیستم فلزیاب از هرنوع که باشد حتی نوع تصویری ان این منابعی را که دچار تغییرات گردیده بصورت یک هدف خوب نشان دهد وجود تغییر حالت کربنی بعضی منابع و مصالح ساختمانی موجب واکنش سیستم فلزیاب به این نقطه میگردد

در مناطق باستانی ساروج یا مصالح ساختمانی یا عواملی که ایجاد تغییرات در صحنه کار را نموده است یا زباله های باستانی وجود دارد شرایط کربنی نیز پدید میاید که سیستم فلزیاب را از تشخیص هدف اصلی منحرف مینماید و این تغییرات بر روی هر نوع سیستم فلزیاب  دنیا تاثیر گذار است .
مواد معدنی و منابع صحنه کار الوده به سیلیس یا اهک یا کلسیم یا نمک و کربن بر روی تمامی سیستمهای فلزیاب  دنیا اثر تغییراتی در تشخیص علائم ایجاد مینماید .
این بحران ها با تجربیات اپراتور در نوع تعیین تنظیمات قابل رفع میباشد.

 

 

 

 

خرید کیت فلزیاب نمی توان مربوط به یک فلزیاب حرفه ای با تفکیک عدد VDI باشد و فلزیاب دارای مدار به شکل های گوناگون میباشد و بعضی از مدارات فلزیاب را بصورت خرید کیت فلزیاب به حالت مونتاژ شده یا اماده به مونتاژمیباشد این نوع فلزیاب ها اصولاً از دسته فلزیاب ساده میباشد و از نوع مدار طراحی فلزیاب پیشرفته نمی باشد زیرا فلزیاب پیشرفته را بصورت مدار یا کیت فلزیاب در اختیار عموم قرار نمیدهند و بیشتر مدارات فلزیاب که خریداری مینمائید از نوع فلزیاب پالسی میباشد.
فلزیاب های که بیشتر بصورت ساخته نیز خریداری مینمائید دارای یک شکل مدار میباشد و هر سازنده با یک تغییر کوچک بر روی ان تنظیمات را قرارداده یا صفحه نمایشگر دیجیتال یا کوئل و لوپ سنسور بر روی ان قرار میدهند تا یک تفاوت بر روی فلزیاب ایجاد نموده تا به خریدار بگویند که این فلزیاب با فلزیاب دیگر تفاوت دارد تا بتواند فلزیاب مورد نظر خود را بفروش برسانند و زمانیکه این نوع فلزیاب ها را با هم مقایسه مینمائید متوجه میگردید که دارای ترکیب عملیاتی یکسان میباشد بیشتر این فلزیاب ها از نوع پالسی یا ولتاژ القائی یا
VLF یا BFO یا PI یا TR میباشد و توان بالای برای کاوش هدف در عمق زیاد را نمی باشد ولی فروشنده از توان سیستم فلزیاب خود تعریف فراوان مینماید و اگر از این افراد بخواهید که بین دو هدف را با دو واکنش متفاوت در عمق مشخص نماید از این امر سرباز میزنند.

فلزیاب که دارای توان تفکیک باشد باید بتواند یک هدف را در عمق و سطح با یک عدد VDI مشخص تفکیک نماید و این نوع فلزیاب اگر با صدا عمل نماید دارای صدا یکسره یا صدا زمینه میباشد و صدا هر هدف با هدف دیگر تفاوت داشته و اپراتور یا کاربر با تغییر این صدا میتواند نوع هدف ا از یکدیگر در عمق زیاد نیز  تشخیص دهد طراحی و ساخت این نوع فلزیاب دردنیا در اختیار چند شرکت بزرگ معتبر میباشد و بقیه دارای مدارات این نوع فلزیاب نمی باشد و توان طراحی و ساخت انرا ندارند و برای همین است که وقتیکه به بعضی از فروشندگان فلزیاب  مراجعه مینمائید یا سایت و بلاک موضوعات شبکه اجتماعی مربوط به این افراد را مطالعه نمائید بیشتر از سیستم فلزیاب پیشرفته که دارای تفکیک میباشد بدگوئی نموده تا ذهن خریدار را منحرف نموده و سیستم مورد نظر خود را بفروش برسانند و بعضی مواقع به خریدار میگویند فلزیاب فلان شرکت دست ساز است و نمی توان از این عده پرسید منظور از دست ساز چه میباشد ایا دست ساز بودن یک سیستم فلزیاب به توان و قدرت و تفکیک ان فلزیاب بستگی دارد با انکه  اگر به سیستمهای فلزیاب که بعنوان خارجی در ایران بفروش میرسد توجه نمائید دارای توانائی بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و نمی تواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نماید ولی همین عده از فلزیاب مورد نظر خود که میگویند خارجی است تعریف فراوان مینماید بصورتی که خریدار فکر میکند که دیگر هیچ فلزیاب بهتر از این فلزیاب که می بیند وجود ندارد در اصل توان سیستم فلزیاب را باید زمان خرید اموزش دیده و هدف را در سطح و عمق خودتان پیدا نماید و توان تفکیک سیستم فلزیاب را بدست اورید .
خرید کیت فلزیاب برای مونتاژ یا ساخت ان برای اموزش دیدن یا اشنائی با فلزیاب خوب است ولی اگر فلزیاب برای عملیات کاوش حرفه ای میخواهید انواع کیت فلزیاب که در بازار بفروش میرسد دارای مدار فلزیاب حرفه ای نمی باشد

 

 

 

 

 

گارانتی فلزیاب شرایط خاص خود را دارد و در صورتی ایراد از مدار فلزیاب باشد قابلیت بهره بردن از گارانتی یا زمان خدمات را دارد و در فلزیاب ایراد زمانی است که سیستم فلزیاب روشن نشود و اگرسیستم فلزیاب روشن شود و ایرادی نداشته باشد و  شخصی ادعا نماید که ایراد از مدار سیستم فلزیاب است و خراب شده وسیستم فلزیاب کار نمیکند نمی تواند نشانه خراب شدن مدار سیستم فلزیاب است و با توجه به انکه ان سیستم فلزیاب سالم است ولی شخص دارنده فلزیاب نمی تواند با ان سیستم فلزیاب کار کندادعا مینماید که سیستم فلزیاب خراب است  و در بعضی مواقع نتوانسته است هدف مورد نظر خود یا گنج را پیدا نماید ایراد میگیرد که سیستم فلزیاب خراب است یا کارائی ندارد عملکرد با سیستم فلزیاب نیاز به یک اپراتور یا کاربر حرفه ای داشته تا بتواند در زمینه فعالیت خود به موفقیت برسد و اگر نتوانست موفق گردد ربطی به توان و مدار فلزیاب ندارد زیرا در همه موارد به خریدار در کتب و راهنماها بیان گردیده است که سیستم فلزیاب مختص گنج یابی نمی باشد و برای امورات گوناگون گارائی دارد و هر اپراتور یا کاربر در زمینه فعالیت خود باید دارای تجربه و مهارت باشد.

شکستگی نیز خارج از زمان و عمل گارانتی میباشد و این هم مانند این است که شما با اتومبیل خود تصادف نمائید و به شرکت فروشنده بگوئید چون زمان گارانتی میباشد شما باید به بنده گارانتی بدهید

بعضی چیزها واقعاً قابل قبول نمی باشد گاهی اوقات  که اپراتور  یا کاربرمحل نصب باطری را اشتباه وصل نموده و سیستم فلزیاب را سوزانده است و توقع دارد از گارانتی بهره ببرد و باطری دارای گارانتی نمی باشد  .

 در صورتیکه سیستم فلزیاب را دست دوم خریداری نمائید و از خود فروشنده یا شرکت مستقیم خریداری ننمائید ان سیستم فلزیاب دست دوم دارای گارانتی و خدمات بعد از فروش نمی باشد و عده ای سیستم فلزیاب را درست دوم خریداری نموده و میخواهند از خدمات بعد از فروش یا گارانتی بهره ببرند که این امر در رابطه با هیچ نوع محصول قابل اجراء نمی باشد