فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کار با فلزیاب لیزری برای عملیاتی جستجو با  دقت بالا میباشد و برای افزایش توان تشخیص طلا و اهداف از مادون قرمز یا لیزر بهره برده میشود.

در سیستمهای فلزیاب  DETECTORS برای افزایش توان تشخیص و تفکیک اهداف و طلا و ایجاد تناسب بین ابعاد هدف یا طلا و الیاژدر سیستمهای فلزیاب  پیشرفته که از منابع رادار زمینی دستی بهره میبرند توسط طراح در صورت لزوم در سیستم فلزیاب از مادون قرمز استفاده میگردد.

برای اینکه تا حدودی رفع اختلاف بین منابع مغناطیسی هم شکل یا موازی از مواد معدنی و منابع با فرکانس طلا یا هدف مورد نظر اپراتور کاهش یابد از مادون قرمز یا لیزر میتوان در  سیستم فلزیاب بهره برده شود تا توان نقطه زنی سیستم فلزیاب افزایش یابد.

تشعشات الکترو مغناطیس مادون قرمز طلا یا هدف که بازتاب میگردد موجب میگردد که با تشعشات علائم مادون قرمز یا لیزر فلزیاب هم جهت یا همسو گردید و عمل ربایش افزایش یافته و توان تفکیک و نقطه زنی در سیستم فلزیاب لیزری افزایش یابد
وجود مادون قرمز یا لیزر از مزایا سیستمهای فلزیاب راداری میباشد حتی در سیستمهای رادارزمینی دستی که دارای بهره بری از دوربین حرارتی یا کوئل و لوپ و سنسور پیشرفته جذبی مغناطیس صوت و نور و مغناطیس میباشد نیز قابل نصب است که توان عملیاتی تشخیص را در سیستم فلزیاب به حد مطلو ب میرساند.

 اموزش کار با ردیاب انتنی بستگی به نوع سیستم فلزیاب انتنی دارد زیرا طراح سیستم فلزیاب انتنی بنابر طراحی ان سیستم فلزیاب انتنی در دستورالعمل سیستم فلزیاب انتنی اموزش کار با ردیاب انتنی را میتواند بیان نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

ازمایش فلزیاب تصویری یا تست فلزیاب  تصویری برای اینکه برای خریدار فلزیاب تصویری اطمینان بیشتر را ایجاد نماید طراحان فلزیاب تصویری اقدام به طراحی نرم افزار فلزیاب تصویری از نوع تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI نمودند

ازمایش فلزیاب تصویری یا تست فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO مشخص شدن هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا الومینیم را با عدد VDI به انجام رسانده و عملکرد فلزیاب تصویری به راحتی مشخص میگردد زیرا لکه رنگ که اشکار میگردد با تعیین خط تفکیک بر روی لکه رنگ نوع عدد VDI متعلق به لکه رنگ در طبقه همان هدف تعیین گردیده در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص میگردد

در اینجا برای تست فلزیاب تصویری یا ازمایش فلزیاب تصویری دیگر بحثی برای ان عده که میگویند به فلزیاب تصویری اعتماد نکنید داده می شود و این عده عمدتاً دارای توان تولید فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت بالا را ندارند که این مباحث را برای خریداران فلزیاب تصویری بیان مینمایند و یک عده نیز کورکورانه ادامه حرف این دسته را گرفته و در بین دیگران شایعه میکنند البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های تصویری که مدار انها از نوع مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد صدق میکند ولی در رابطه با فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO  یا برنامه لکه رنگ سه رنگ دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد صدق نمی نماید

اینکه گروهی میگویند فلزیاب تصویری کارایی ندارد یا فلزیاب تصویری قابل اطمینان نمی باشد و یک شکل خاص را زیر زمین قرار داده و فلزیاب تصویری ان شکل را نشان نمی دهد مقدار زیادی فاقد اطلاعات علمی در زمینه کار فرکانس و جریان و انرژی برای مشخص نمودن اهداف در رادارتصویری میباشند و فلزیاب تصویری خود بطور طبیعی از وضعیت رادار تصویری بهره میبرد

 

تست فلزیاب تصویری یا ازمایش فلزیاب تصویری شرایط خاص خود را دارا برای تست فلزیاب تصویری در ابتدا باید بدانید که عملکرد فلزیاب تصویری به چه صورت میباشد تا تست فلزیاب تصویری یا ازمایش فلزیاب تصویری را به انجام رسانید

برای تست فلزیاب تصویری یا ازمایش فلزیاب تصویری باید بدانید که فلزیاب تصویری دارای برنامه نرم افزار لکه رنگی سه رنگ بصورت نرم افزار عمومی فلزیاب های تصویری میباشد که در بیشتر فلزیاب های تصویری از این برنامه بهره برده میشود و نحوه عملکرد فلزیاب تصویری اشکار شدن تغییرات زمین و اطراف صحنه کار بصورت لکه رنگ میباشد و مهم در اینجا اشکار شدن لکه رنگ منظم است که مربوط به هدف اصلی تعیین شده در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد و تغییر در برنامه وضعیت لکه رنگ که متعلق به کدام هدف است را مشخص مینماید

ساختار کار فلزیاب تصویری برای تست فلزیاب تصویری یا ازمایش فلزیاب تصویری باید از نوع فلزیاب تصویری با مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا یک فلزیاب تصویری قابل اطمینان باشد

ولی بیشتر فلزیاب های که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد از نوع فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی میباشد که توان تشخیص اهداف یا فلزات را بصورت دقیق دارا نمی باشد بخصوص در عمق زیاد توان تشخیص و تفکیک را ندارد

  

ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب یا تست طلایاب در باغچه و صخره و بیایان محل خریدار یا سوله و غیر تفاوتی نمیکند اصل ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب باید در عمق زیاد با فلز طلا به انجام برسد زیرا فلزیاب های پالسی یا فلزیاب های مغناطیسی از نوع فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ار TR توان پیدا نمودن فلز طلا را در عمق زیاد نداشته بخصوص فلزطلا کوچک را در عمق زیاد نسبت به عمق نهایی ان فلزیاب نمی تواند پیدا نماید و برای همین است که در این نوع فلزیاب ها در زمان تست فلزیاب از استیل یا دیگر فلزات از طبقه فلزات مغناطیسی در جهت نشان دادن عمق فلزیاب بهره میبرند چون طلا را این نوع دستگاه ها نمی تواند در عمق زیاد مشخص نماید

از انجا در زمان تست فلزیاب یا ازمایش این نوع فلزیاب ها طلا را در عمق زیاد نمی تواند تشخیص دهد فروشندگان این نوع فلزیاب ها  درایران مواردی انحرافی را مطرح مینمایند که پایه علمی نداشته و فقط برای اینکه به خریدار فلزیاب تلقین نمایند که دارای اطلاعات بیشتری هستند و دلسوز خریدار فلزیاب میباشد و مواردی را ذکر مینماید که با عملکرد فلزیاب خود نزدیک تر باشد و به خریداران میگویند ما در محل خود شما تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام داده یا میگویند در رودخانه تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام داده یا بیان مینماید همه اینها از دیدگاه علمی پایه اساسی نداشته و فقط برای جلب خریدار برای فروش فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی خود میباشد

این دسته ابراز مینماید در محل شرکت فلزیاب تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام ندهید و در صخره یا بیابان بروید و تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را انجام دهید که نیاز به این کار نیست میتوانید در محل شرکت فلزیاب خودتان زمین را حفاری نموده و میتوانید نوع خاک را تغییر داده و توان فلزیاب را در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بدست اورید و نیاز سردرکم شدن در بیابان کوه و صخره و کوهستان ندارد

  

ازمایش فلزیاب یا تست فلزیاب را میتوانید در محل خود شرکت فلزیاب در زیرخاک یا در باغچه به انجام رسانید و اگر برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب نسبت به خاک یا موقعیت محل شرکت فلزیاب مشگلی دارید میتوانید از شرکت فلزیاب برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بخواهید خودتان بعنوان خریدار محل مربوط به شرکت فلزیاب را برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب حفاری نماید و فلز طلا را در عمق زیاد نسبت به عمق نهایی فلزیاب قرار دهید و میتوانید از شرکت بخواهید هر نوع خاک یا مواد دیگری را که میخواهید بر روی هدف نمونه یا طلا قرار دهید و تست فلزیاب را به انجام رسانید و توان فلزیاب را در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب بخصوص قدرت تفکیک فلزیاب را بدست اورید

حال با این وضعیت دیگر نیاز نیست به کوه و دشت یا بیایان یا کوهستان بروید زیرا میتوانید عملیات تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب را طبق میل خود به انجام رسانید

البته این اعمال هم نیاز نیست زیرا که فلزیاب که در زمان تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب یک هدف نمونه بخصوص طلا را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید قدرت خود را نشان داده است

در رابطه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اینگونه تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب نیاز نمی باشد زیرا عملاً با تغییر تنظیمات واکنش فلزیاب یا طلایاب نسبت به ان فلزطلا یا نمونه تغییر یافته و واکنش از خود نشان نمی دهد