فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فضای جستجو مناسب را نیاز دارد و این فضای جستجو برای فلزیاب یا طلایاب باید دریک محدوده مشخص از نظر ابعاد میباشد ان فضای که با فلزیاب یا طلایاب میخواهید به جستجو طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا برنز بپردازید حداقل باید دو متر در دو متر باز باشد تابتوانید از ان برای عملیات جستجوبخصوص طلا به انجام رسایند  

در عملیات با فلزیاب فضای جستجو در غار یا تونل یا حفره و چاه اندازه دیواره چاه یا تونل یا غار باید دارای شرایط دو متر در دو متر باشد وارتفاع دومترباشد تا قانون انباشتگی علائم و جریان فرکانس یا مغناطیس در ان محدوده در سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب ایجاد نگردد

 

تفکیک فلزات در تفکیک طلا دستگاه فلزیاب یا تفکیک دستگاه فلزیاب یک امر مهم برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات میباشد ولی تفکیک دستگاه فلزیاب باید با دقت به انجام برسد و تفکیک طلا و دیگر فلزات در دستکاه فلزیاب مربوط به تفکیک رادار زمینی دستی میباشد و هر نوع فلزیاب که بخواهد توان تفکیک واقعی بخصوص تفکیک طلا را داشته باشد طراحی مدار ان فلزیاب باید از اصول رادار بهره برده باشد و فلزیاب که با اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد باید از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد در فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR طراحی شده باشد تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE به همراه هم میباشد و این تنظیمات در کنار هم فقط در یک فلزیاب یا طلایاب طبق اصول رادار RADAR از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی انجام شدنی می باشد

تفکیک دستگاه فلزیاب یا تفکیک دستگاه طلایاب باید با شرایط تفکیک واقعی فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و برنز و برنج و نیکل همخوانی داشته باشد تفکیک دستگاه فلزیاب یا طلایاب در بیشتر فلزیاب ها بصورت تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلزغیر اهنی میباشد که این دسته فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور میباشد که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT نمی باشد

فلزیاب جدید حرفه ای یا فلزیاب حرفه ای جدید که ساخت فلزیاب جدید به ان اطلاق گردد ان دسته فلزیاب است که دارای تکنولوژی انحصاری و برتر باشد و دیگران نمی توانند عین ان را به خط تولید برسانند و فلزیاب های فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در دنیا در انحصار چند شرکت بزرگ معتبر در زمینه فلزیاب میباشد و از دسته فلزیاب حرفه ای جدید است که با عدد VDI مربوط به تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION عمل مینماید و تنظیمات تفکیک در این نوع فلزیاب ها در پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT قراردارد به فلزیاب با این نوع تنظیمات را میتوان فلزیاب حرفه ای جدید اطلاق نمود

در ایران بیشتر فلزیاب ها فاقد این نوع تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و ابعاد هدف IND SIZE میباشد و بیشترفلزیاب ها که در ایران ارائه میگردد ازنوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. میباشد که نقشه مدار انها از نظر ساختار عملکردی با مدل قدیمی انها یکسان است و عملکرد انها نیز یکسان میباشد و توان تشخیص اهداف یا فلزات را در عمق زیاد ندارد ولی در زمان فروش فلزیاب فروشندگان فلزیاب در ایران این دسته فلزیاب ها را فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند با انکه این چنین نمی باشد زیرا تنظیمات پایه اساسی انها دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI نمی باشد

ساخت فلزیاب جدید را باید از دید یک فلزیاب یا طلایاب با تکنولوژی جدید فلزیاب یا طلایاب و انحصاری بودن ان فلزیاب در نظر گرفته تا ساخت فلزیاب جدید یا ساخت طلایاب جدید را بر روی ان فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفته شود

ساخت فلزیاب جدید اگر از دسته فلزیاب ها قدیمی یا فلزیاب سنتی باشد مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور در ظاهر میتواند جدید باشد زیرا ساختار نقشه مدار این فلزیاب ها هنوز از روش قدیمی برای چیدمان قطعات و ترکیب عملیات تشخیص فلزات بهره میبرد در صورتی میتوان عنوان فلزیاب جدید را در ساخت برای روی این دسته فلزیاب ها  قرار داد که صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال داشته یا شکل ظاهری انرا تغییر داده یا شکل لوپ و کویل انرا تغییر داده یا به جای کویل یا لوپ بر روی ان سنسورمغناطیسی قرار داده ولی به این فلزیاب ها نمی توان فلزیاب با تکنولوژی جدید نامگذاری نمود که ساخت فلزیاب جدید یا طلایاب جدید به ان اطلاق گردد زیرا نقشه مدار این نوع فلزیاب ها از سالیان بسیار دور به همین شکل فعلی طراحی میگردید است و فقط در اثر وجود قطعات جدید تر کارهای جدید برروی ان انجام شده است ولی نحوه ساختار نقشه مدار همه این نوع فلزیاب ها از این دسته یکسان میباشد و تغییری در شکل مدار انها از نظر پایه اساسی انجام گرفته نشده است و کار انها از نظر تشخیص فلزات به همان شکل قدیمی خود میباشد