فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مهمترین و تنها تفاوتی که فلزیاب ها یا طلایاب ها با یکدیگر میتوانند داشته باشند تفاوت در نوع نقشه مدار فلزیاب های یا طلایاب ها در تنظیمات و نوع تفکیک میباشد و نوع تنظیمات فلزیاب میتواند قدرت تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION وضعیت نمک و کانیهای مانند کوارتز و سولفات ها و رسوبات و شوره زار یا ذرات  و نوع مواد معدنی و منابع را از یکدیگر اشکار نماید و فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است که میتواند ذرات  و نوع مواد معدنی و منابع را از طلا و فلز مورد نظر تشخیص داده و تفکیک نماید و خطا را از دید فلزیاب حذف نماید و این خصوصیات در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا دستگاه مغناطیس سنج مثل مگنتومتر وجود ندارد