فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

وجود گنج یاب واقعی که فقط کاوش گنج طلا را انجام دهد در اصل علمی نمیباشد و پایه واقعی ندارد و اگر هم واقعاً سیستم گنج یاب وجود داشته باشد به دلیل بهره گیری یابنده ها DETECTORS از امواج و جریان و انرژی و فرکانس عمل تشخیص دارای شرایط نسبی میباشد و سیگنال طلا یا انواع فلزات میتواند تحت شرایط گوناگون واکنش متفاوت از خود نشان داده و پاسخ نمی تواند صد رد صد ی باشد و همین امر موجب میگردد که کسی نتواند ادعا نماید که سیستم در اختیارش گنج یاب است و میتواند در هر شرایطی حتماً گنج را پیدا نماید در نتیجه وجود گنج یاب قابل تائید نمی باشد و همه این سیستمها در نهایت فلزیاب است و ان دسته که ابراز مینمایند که سیستم انها گنج یاب فقط طلا قدیمی را تشخیص داده و طلا جدید یا فلز نو را نمیگیرد فقط جنبه تبلیغاتی داشته زیرا سیستم یابنده DETECTOR یا فلزیاب باید بتواند طلا جدید را تشخیص دهد که بتواند موقعیت میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا قدیمی را تشخیص دهد و این موضوع که فلزیاب طلا جدید را در عمق تفکیک نماید میتواند طلا قدیمی را بهتر تشخیص دهد از نظر تغییرات در شرایط انرژی بازتاب شده در فرکانس متعلق به امواج الکترو مغناطیس پایه علمی داشته