فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

زاویه حرکت دسته انتن در فلزیاب انتنی برای شعاع زنی در زمان تغییر جهت دیواره طلا یا هدف را نشان می دهد و اندازه طلا یا ابعاد هدف میتواند بر روی جهت زاویه حرکت دسته انتن در شعاع زنی اثر بگذارد.

در نوع فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب انتنی راداری از نوع فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED حرکت زاویه دسته انتن به جهت طلا یا هدف در هر ضلع میتواند متفاوت باشد و در مرحله اول دسته انتن میتواند جهت بالای طلا یا هدف یا دیواره بالا را به شکل زاویه نشان دهد و در مرحله بعد یا نقطه دیگر بر روی ضلع دیگر جهت پائین هدف یا دیواره پائین را با حرکت در زاویه نشان دهد.