فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

عملکرد سیستمها فلزیاب نیازمند دارا بودن تناسب در جریان و انرژی و امواج با حوزه اطراف خود در صحنه کار میباشد که به ایجاد این تناسب خطوط هوائی و خطوط زمینی در صحنه کار نیز میگویند.

ایجاد این تناسب در تنظیمات هوائی و زمینی در صحنه کار میتواند از نظر مواد معدنی و منابع در تنظیمات سیستم فلزیاب لحاظ گردد تا توان جذب و نفوذ در سیستم فلزیاب افزایش یابد.

 در صورتی که سیستم فلزیاب از نوع مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF و دارای کلید پاش باتن یا تریگر باشد این عملیات بالنس هوائی یا بالانس زمینی را میتوانید با کلید تریگر یا پوش باتن به انجام رسانید اگر کوئل یا لوپ یا سنسور   به سمت هوا AIR  گرفته و تریگر TRIGER را فشار دهید و سپس کوئل یا لوپ یا آنتن یا عامل جستجوگر را به سمت زمین گرفته و پاش باتن PUSH         BUTTON یا تریگر TRIGERرا فشار دهید و رها نمائید پردازشگر سیستم فلزیاب تا آنجا که توان دارد بنابر تنظیم تعیین گردیده سعی مینماید مواد معدنی و منابع و حالتهای مغناطیس عمومی منطقه را در خود حذف نماید و بیشتر این روش را در حالت غیرحرکتی NON MOTION انجام داده میشود که هدفی در زیر سرجستجوگر یا کوئل وجود ندارد

 توجه کنید که فاصله کوئل ، لوپ ، سنسور مغناطیسی با زمین باید در یک حد میزان قرار گرفته و زیاد بالا و پائین نشود  و در صورت بالا یا پائین شدن یا به هم خوردن تعادل سرجستجوگر در فلزیاب از نوع مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا موجب ایجاد صدا یا تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ غیر واقعی میگردد.

  AIR BALANCE یا GROUND BALANCE نیز به تنظیمات بالانس هوائی و بالانس زمینی میگویند.

درفلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیم سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI عمل بالانس زمینی یا هوائی با تغییر این تنظیمات به انجام میرسد.