فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ابزار فلزیاب میتوان از دید سخت افزاری و ابزار لوازم جانبی در نظر گرفته شود و ابزار سخت افزار مربوط به نوع طراحی مدار فلزیاب و تنظیمات فلزیاب میباشد که این ابزار سخت افزاری در شرایط ابزار نرم افزاری نیز اثر مستقیم داشته و بهترین ابزار سخت افزاری در تنظیمات متعلق به فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا ردار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با  تنظیمات افست OFFSET یا وی سی او VCO  یا تنظیمات ا سه AC و دی سی DC میباشد که میتواند شرایط مطلوب در تفکیک فلزیاب و عوامل نرم افزاری را برای حذف خطا ایجاد نماید