فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفاوت کار فلزیاب را باید در عملیات جستجو فلزیاب بدست اورد و عملیات جستجو فلزیاب با نحوه عملکرد فلزیاب مرتبط است و قدرت عملکرد فلزیاب در توان تفکیک فلزیاب اشکار میگردد و تنظیمات مربوط به تفکیک EDIT و تنظیمات منابع زمین یا مواد معدنی یا منابع زمین مانند تراک TRACK میتواند شرایط تشخیص طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

اینکه یک فلزیاب واقعاً بتواند درست عمل نمایدمیتواند با ان شرایط که در تفکرخریدار فلزیاب است متفاوت باشد و حتی نحوه عملکرد فلزیاب با انچه که فروشنده فلزیاب در حین فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب میگوید تفاوت زیادی داشته باشد

تفاوت کار فلزیاب در تفکیک فلزیاب نهفته است و تفکیک طلا در عمق زیاد قدرت عملکرد فلزیاب را مشخص مینماید و فلزیاب که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب با قدرت بالا در زمینه کاوش انواع فلزات باشد

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز