فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تولید کننده فلزیاب انحصار تولید فلزیاب یا ساخت فلزیاب مخصوص خود را در اختیار داشته یا تولید کننده فلزیاب برای اینکه در بازار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بتواند رقابت نماید فلزیاب خاص خود را طراحی و تولید انبوه و ارائه مینماید و تولید کننده فلزیاب انحصاری سعی می نماید از نوع فلزیاب های مرسوم بازار مانند فلزیاب پالسی PI و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت کمتر برای تولید در رقابت با رقبا بهره ببرد یا میتوان ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در دسته فلزیاب انحصاری نمی باشد زیرا مدار این دسته از نظر ساختار به یکدیگر نزدیک است  و از دید ترکیب ظاهری متفاوت است و عملکرد انها نیز تا حدود زیادی یکسان است

این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در طبقه تولید انحصاری فلزیاب قرار نمیگیرد زیرا این دسته فلزیاب یا دستگاه ها توسط بیشتر سازندگان فلزیاب بصورت محدود یا تولید کنند گان فلزیاب های عمومی در شکل های متفاوت ساخته و ارائه میگردد

تولید کننده فلزیاب انحصاری طراحی فلزیاب را با شرایط تکنولوژی جدید و روز دنیا ارائه مینماید و تلاش مینماید که فلزیاب های را طراحی و تولید نماید که دیگر رقبا در اختیار نداشته باشند

حال تفاوت نمی کند که این فلزیاب انحصاری طراحی و تولید یک تولید کننده فلزیاب ایرانی باشد یا طراحی یک تولید کننده فلزیاب خارجی باشد و اصل انحصاری بودن فلزیاب در تولید که توان فلزیاب را مشخص مینماید نوع طراحی انحصاری ان فلزیاب میباشد