فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفاوت رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای تفکیک یا تفاوت فلزیاب با تنظیمات تفکیک با فلزیاب بدون تنظیمات تفکیک مجزا یا فلزیاب با تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی یا فلزبی ارزش از فلز با ارزش زمانی مشخص میگردد که بخواهید بین فلزات هم مکان یا همگن طلا را از طلا تشخیص داده و تفکیک نمایید

تفاوت تنظیمات تفکیک در فلزیاب میتواند قدرت عمق فلزیاب را مشخص نماید یا وجود تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION که مجزا انواع فلزات را تفکیک مینماید میتواند شرایط موقعیت طلا یا هدف یا انواع فلزات را در روش حرکتی AC یا شعاع زنی برای نقطه زنی DC افزایش دهد