فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفاوت عمق فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی AC میباشد و تفاوت عمق فلزیاب فرکانسی  یا فلزیاب جذبی با فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج و مگنتومتر بسیار زیاد میباشد

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به خاطر وجود بهره بردن از تشخیص فرکانس طلا یا فلزات برای تفکیک توان بالایی برای کاوش در عمق زیاد در روش حرکتی AC را دارد

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول راداربا تفکیک عدد VDI عمل مینماید و رادار بنابر تغییرات فرکانس در تنظیمات توان تفکیک طلا یا انواع فلزات یا الیاژ فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار را دارد و برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد بخوبی عمل مینماید