فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفاوت تشخیص فلزیاب فرکانسی یا رادارزمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی با فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی در تفکیک با عدد VDI و وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLDمیباشد

البته بعضی فلزیاب های مغناطیسی دارای تنظیمات ترشهولد THRESHOLD میباشند ولی این تنظیمات ترشهولد THRESHOLDدر فلزیاب مغناطیسی مربوط به صدا میباشد و THRESHOLD VOICE یا THRESHOLD SOUND است و بر روی تعیین ابعاد هدف IND SIZE خاصی اثری ندارد

عدد VDI درتفکیک EDIT در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا در بعضی فلزیاب های پالسی PI فقط در عمق کم عمق نموده و در عمق زیاد نمی تواند عدد VDI را اشکار نماید 

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای اهداف یا طلا در سطح یا در عمق با یک عدد VDI ثابت عمل نموده زیرا تنظیمات ترشهولد THRESHOLD که تعیین کننده سطح و حجم فلزات یا اندازه طلا به همراه تنظیمات ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن   MODULATION میتواند ثبات در قدرت وضعیت تعیین انرژی در فرکانس را به حد ثابت برساند و از انحراف در تشخیص جلوگیری نماید