فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تنظیمات تفکیک طلا یا انواع فلزات را بصورت خاص طبق اصول علمی تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید دارا باشد تا بتواند در دسته فلزیاب تفکیک دار قرار بگیرد

نوع تنظیمات فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از نوع تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD میباشد این امکان را به اپراتور فلزیاب می دهد که بتواند با تغییر تنظیمات قدرت نقطه زنی DC و حرکتی یا شعاع زنی را برای تفکیک افزایش دهد

 امکانات تغییر تنظیمات در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا مغناطیس سنج یا مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا این وجود ندارد که بتوان توان قدرت شعاع زنی یا نقطه زنی عملیات در روش حرکتی را به حد عالی برای مشخص نمودن وضعیت هدف یا طلا بکار برد