فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفاوت فلزیاب در شکل طراحی مدار ان فلزیاب میباشد تفاوت فلزیاب درعملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC میباشد . تفاوت فلزیاب در نوع عملکرد فلزیاب مشخص میگردد و فلزیاب ها در دو دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تقسیم میگردد . تفاوت فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد به نوع تشخیص از طریق تغییر مغناطیس در سرجستجوگر یا تشخیص فرکانس بستگی دارد

به ان دسته فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میگویند که بیشتر این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO و مگنتومتریا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً به خاطر بهره بردن از تغییر میدان مغناطیس درسرجستجوگر قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را نداشته  و تشخیص فلزات در این دسته فلزیاب ها با اختلال در صحنه کار اصلی روبرو میگردد

دسته دیگرفلزیاب ها از نوع فلزیاب فرکانسی میباشد که پیشرفته ترین ان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را با عدد VDI تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا که از تشخیص فرکانس بهره میبرد بطور طبیعی دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد زیرا فرکانس توان حرکت و نفوذ و تشخیص بازتاب فرکانس طلا یا انواع فلزات با تفکیک در عمق زیاد دارا است و فقط این دسته فلزیاب توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد دارا است