فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک طلا با فلزیاب پالسی مگنتومتردر عمق زیاد به ویژه در روش حرکتی AC قابل دسترس نمی باشد یا فلزیاب پالسی مگنتومتر نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید زیرا توان تشخیص فرکانس طلا حاصل از امواج الکترو مغناطیس را نداشته

 نحوه عملکرد فلزیاب پالسی مگنتومترتشخیص بالاترین تغییرات مغناطیسی در زیر سرجستجوگر میباشد و ان محدوده که بالاترین تغییرات مغناطیسی را ایجاد نمایید بهترین واکنش را در صدا یا تصویر فلزیاب پالسی یا مگنتومترایجاد مینماید که این پاسخ یا واکنش فلزیاب پالسی مگنتومتر میتواند از یک منبع یا وجود مواد معدنی و منابع در زیر زمین با مغناطیس بالا باشد و مربوط به طلا یا هدف یا فلزات مورد نظر نباشد