فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تنظیمات دستی فلزیاب تفکیک دارنیازمند صفحه نمایشگر بصورت صفحه دیجیتال ال سی دی LCD نمی باشد زیرا در فلزیاب تفکیک دار فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی  با تنظیمات دستی یا تنظیمات مستقیم که با تعیین عدد VDI وابعاد هدف IND SIZE به انجام میرسد و تعیین تنظیمات دستی تفکیک EDIT و ابعاد هدف THRESHOLD و اس ای تی اسپید SAT SPEED و وی دی ای دیسک VDI DISC در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT موجب میگردد که مدار فلزیاب مستقیم واکنش تفکیک را در صدا زمینه یا تصویر یا حرکت انتن مشخص نماید

در سیستمها فلزیاب یا طلایاب فرکانسی که شرایط تنظیمات فوق را دارد میتوان بدون صفحه نمایشگر اعداد یا علائم را در سیستم فلزیاب یا طلایاب تعیین نمود و اپراتورمیتواند با تغییرات نوع اعداد یا علائم  شرایط ارزیابی هدف یا طلا و الیاژ فلزات و صحنه کار را تغییرداد به ویژه در سیستمهای رادار زمینی دستی و فلزیاب حرارتی راداری تصویری و انتن دار یا انتنی که اپراتور میتواند عملیات ارزیابی زمین و طلا را از روی سیستم فلزیاب یا طلایاب تعیین نماید.

  در نوع فلزیاب یا طلایاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی این شرایط تعیین تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION مستقیم کارائی در تفکیک را در هر شرایطی میتوان مشخص نموده تا عمل تفکیک با بالاترین کیفیت ایجاد گردد