فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ساخت فلزیاب حرفه ای فرکانسی با تفکیک عدد VDI در دسته فلزیاب پیشرفته قرار داشته و فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته که قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را دارا باشد و از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد نیازمند داشتن تکنولوژی بالا در ساخت و طراحی میباشد و همین موضوع موجب میگردد که تولید کنندگان فلزیاب رقیب به طراحی فلزیاب یا ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD نمی بباشند زیرا طراحیی و سساخت این دسته فلزیاب نیازمند دارا بودن تکنولوژی بالا میباشد که بدست اوردن تکنولوژی از این دسته فلزیاب دارای هزینه بالایی میباشد که برای بیشترتولید کنندگان فلزیاب در دنیا صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل برای خریدار فلزیاب  کار با صدا فلزیاب فرکانسی و تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در عمق زیاد نیازمند کسب مهارت میباشد که اموزش و دستورالعمل جامع را نیاز داشته که بیشتر تولید کنندگان فلزیاب تمایل به وقت و صرفه هزینه برای اموزش برای خریدار را نداشته و برای همین نیز تمایل به ساخت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج در دنیا رواج بیشتری دارد