فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 فلزیاب قدرت عمق زیاد در تفکیک طلا را از نوع طراحی مدار خود بدست می اورد و هر فلزیابی دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نمی باشد بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR با مگنتومتریا مگنت توان تفکیک و تشخیص طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC ندارد

یک فلزیاب که قدرت عمق زیاد برای تفکیک طلا را دارد بطور طبیعی توانایی بالاتری برای تفکیک دقیق ترطلا و فلزات در عمق زیاد را با خطا پایین تر داشته و فلزیاب که قدرت بالایی در تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC دارا است متقابلاً در حذف ذرات مزاحم نیر قدرت بالاتری نسبت به یک فلزیاب باعمق کمتر ار دارا است

البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بیشتر صدق مینماید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای چنین شرایطی برای تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نمی باشد