فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک طلا با فلزیاب تصویری فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با تشخیص فرکانس انواع فلزات عمل مینماید قابل تفکیک میباشد

تفکیک طلا با فلزیاب تصویری دارای اصول تفکیک با شرایط رادار قابل تشخیص است و رادار طبق اصول فرکانس عمل مینماید و فلزیاب که با تشخیص فرکانس عمل تفکیک طلا را انجام دهد باید یک فلزیاب فرکانسی تصویری باشد که بتواند تفکیک طلا را با تصویر به انجام رساند

عملیات تفکیک طلا با فلزیاب تصویری در برنامه تفکیک رنگ COL PRO انجام شدنی است و برنامه تفکیک رنگ COL PRO در فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دریافت فرکانس طلا یا فرکانس فلزات میتواند با عدد VDI هدف مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید

دیگر فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومترکه با تغییر میدان مغناطیس واکنش نشان می دهد و از نوع فلزیاب تصویری نمی توان عمل تفکیک طلا را با تشخیص لکه رنگ انجام دهد