فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

بهترین کارایی فلزیاب که میتوانید از دسته فلزیاب حرفه ای با تفکیک عدد VDI طبق اصول رادار از  نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد را از دیگر فلزیاب ها که به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی به خریداران معرفی مینمایند تشخیص داده تا اشتباهی در خرید فلزیاب برای خریدار فلزیاب ایجاد نگردد در این است که این دسته فلزیاب فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند طلا را در عمق زیاد درروش حرکتی AC با سرجستجوگر تشخیص داده یا تفکیک نماید و با تعیین تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب سنسوری بتواند فقط بر روی طلا واکنش از خود نشان داده و بر روی دیگر فلزات همه طبقه خود نیز هیچ نوع واکنش یکسانی نداشته باشد یا  به دیگر اهداف و فلزات پاسخ ندهد این بهترین کارایی فلزیاب فوق حرفه ای در دنیا میباشد

بطور مثال بهترین کارایی فلزیاب ابن است که اگر عدد VDI را بر روی طلا قرارداده دیگر یک هدف مانند مس COPPER را که غیر اهنی و هم طبقه طلا میباشد  را ردیابی یا نقطه زنی ننماید و اگر عدد VDI هدف را در این تنظیمات تفکیک بر روی دیگر اهداف مانند نقرهSILVER  یا مس COPPER تغییر دهید دیگر به هدف مورد نظر یا طلا GOLD پاسخ نمی دهد در این وضعیت وجود هدف اصلی یا طلا را از ذرات مواد معدنی و منابع میتوان تشخیص داده تا خطا از دید فلزیاب خارج گردد