فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تنظیمات فلزیاب تفکیک دار دارای شرایط خاص خود بنابر مدار اسپکتروم انالیزدر نوع فلزیاب میباشد و تنظیمات فلزیاب تفکیک دار بنابر عدد VDI برای تفکیک کاربرد دارد به تنظیمات یا فیلتری که بر روی عملکرد سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری بصورت مستقیم و بدون محدودیت تاثیر گذارد و تفکیک و اندازه هدف را تعیین مینماید تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST به ان میگویند یا در اثر کمترین تغییرات در این تنظیمات در فلزیاب تفکیک دار نحوه عملکرد ان تنظیم تغییر مینماید را BASIC ADJUSTMENT یا تنظیمات میکروویو مینامندکه این تنظیمات مربوط به قسمتهای میباشد که مدار بنابر ان طراحی گردیده است و در اینجا منظورتغییرات در نوع فرکانس فلزات نسبت به فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک میباشد که با تغییر هر عدد نسبت به یک نوع فلز و اندازه مشخص تفکیک را به انجام میرساند

تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT که تغییرات در این نوع تنظیمات  بر روی عملکرد مدار سیستم تاثیر اساسی و قابل توجهی خواهد گذاشت که این تغییرات را بصورت استعاره میکرو ویو MICROWAVE میگویند و از تنظیماتی است که میتواند سیستم فلزیاب را در تشخیص اهداف و شرایط نامطلوب تا حد ممکن از حالات بحرانی خارج نماید  این تنظیمات مربوط به فلزیاب فرکانسی بنابرطبق اصول رادار زمینی دستی میباشد و متعلق به تشخیص نوع انرژی از فرکانس خاص فلزات میباشد و با تنظیمات یا روش تغییرات میکروسکوپی در فلزیاب متفاوت است .