فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک فلزات در تفکیک طلا دستگاه فلزیاب یا تفکیک دستگاه فلزیاب یک امر مهم برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات میباشد ولی تفکیک دستگاه فلزیاب باید با دقت به انجام برسد و تفکیک طلا و دیگر فلزات در دستکاه فلزیاب مربوط به تفکیک رادار زمینی دستی میباشد و هر نوع فلزیاب که بخواهد توان تفکیک واقعی بخصوص تفکیک طلا را داشته باشد طراحی مدار ان فلزیاب باید از اصول رادار بهره برده باشد و فلزیاب که با اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد باید از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد در فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR طراحی شده باشد تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE به همراه هم میباشد و این تنظیمات در کنار هم فقط در یک فلزیاب یا طلایاب طبق اصول رادار RADAR از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی انجام شدنی می باشد