فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 فلزیاب فرکانسی گنج طلا را میتواند تشخیص داده و اینکه فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های حرفه ای قلمداد میگردد بخاطر نوع تفکیک طلا یا فلزات یا گنج با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای عملیات هدف یابی TARGET میباشد در اینجا گنج که از نوع طلا باشد میتواند مقداری از بار الکتریکی انباشته در اطرف خود بصورت استاتیک دارا باشد و الکترونها ازاد شده در حول محور خود طلا در لایه زیرین بار الکتریکی شکل گرفته از منابع و مواد معدنی پدید میاید که در اثر فشار جریان این دسته بار الکتریکی انباشته استاتیکی میباشد که ان الکترون ها طلا میتواند بار بنیادی باشد و در صورتیکه با بارالکتریکی انباشته شده در اطراف طلا رانش یا ربایش داشته باشد میتواند ربایش یا رانش استاتیک را شکل داده که با وضعیت ایجاد نیرو بر یکدیگرموقعیت ربایش یا رانش الکترواستاتیک را در اطراف طلا پدید اورده که طلا بیشتر وضعیت رانش را برای منابع اطراف خود ایجاد مینماید زیرا شکل ساختار طلا دچار جذب کمترین انرژی را داشته باشد الکترون اخرخود را ازاد مینماید ولی بار الکتریکی پدید امده اطراف طلا نمی گذارد این الکترون ها با سطح وسیع حرکت نماید اما خود بار انباشته شده از فشار نیروی داخلی به جهت بیرونی خود فشار وارد نموده و این نیرو بار انباشته شده به اطراف محدوده طلا پراکنده میگردد و سطح تماس با دیگر علائم یا سیگنال دیگر منابع را تغییر داده و وضعیت سیگنال یا علائم طلا نیزدر ان محدوده دارای پتانسیل ثابت یا فرکانس ثابت را دارا میگردد که این موقعیت توسط فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد زیرا طلا در این شرایط دارای امواج یا فرکانس ساکن  بسیار پایین با پتانسیل ثابت میباشد و فلزیاب مغناطیسی میتواند میدان مغناطیس را تشخیص دهد و طلا گنج بخصوص در عمق زیاد ان میدان مغناطیس را برای فلزیاب مغناطیسی ایجاد نمی نماید که بتواند فلزیاب مغناطیسی انرا تشخیص دهد و در دید خود قرار دهد

فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی یا مغناطیس سنج از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورمیباشد