فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب انرژی ذرات طلا یا فلزیاب انرژی طلا یا فلزیاب ذرات طلا را میتواند با تابعیت از قانون رادارزمینی دستی در تفکیک اهداف یا تفکیک تشخیص داده و تفکیک نماید و این اصول از شرایط الکترواستاتیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی بهره میبرد

بارالکتریکی انباشته اطراف طلا یا گنج به حول محور خارج از خود نیرو وارد مینماید و این وضعیت مغناطیسی خارج شکل ترکیب با یکدیگر یا فشار بر یکدیگر یا غالب و مغلوب شدن بر همدیگر را دارند ولی در درون بار الکتریکی انباشته در حول محور درونی خود منبع طلا یا گنج احاطه شده بار الکتریکی انباشته شده با پتانسیل ثابت شکل میگیرد و این فرایند میتواند موجب گردد که ذرات طلا یا گنج در حالت تمایل به جدا ناپذیری شکل گرفته زیرا حضورانرژی ذرات دیگربا حاصل پتانسیل خارجی میتواند باشد و پتانسیل شکل گرفته ازدیگر منابع در اطراف طلا و گنج انرژی پایین تری  نسبت به پتانسیل ثابت طلا گنج را دارا باشد زیرا طلا گنج دچار پوسیدگی و تغییر مولکولی نشده تا وضعیت ذرات طلا گنج کوچکتراز ذرات مجزا اطراف باشد در نتیجه انرژی ذرات طلا گنج به نسبت اطراف خود دارای انرژی بالاتری میگردد وانرژی ذرات دیگر منابع در حالت ثابت گسسته شکل میگیرد و ذرات طلا و گنج بصورت پیوسته میباشد در این مرحله است که علائم یا سیگنال فلزیاب یا طلایاب میتواند انرژی تعادلی در طلا یا گنج را بصورت جدا نمودن ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید و از خطوط فرکانسی شکل گرفته از وضعیت تغییر بار استاتیک به الکترواستاتیک در اثر وارد نمودن جریان یا نیرو از طریق فرکانس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ذرات طلا یا گنج را تشخیص داده و نسبت به ان هم جهت گردیده و ایجاد واکنش در فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانسی نماید تا قدرت تفکیک فلز طلا یا گنج به حد نهایی برسد البته فلزیاب جذبی این توان را در پردازشگر خود دارد که بتواند ذرات به هم پیوسته با انرژی تعیین گردیده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را از فرکانس خاص طلا یا گنج تفکیک نماید  

این عمل در فلزیاب یا طلایاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در عمق زیاد یا برای یک هدف از نوع طلا گنج بسیار پایین میباشد و این دسته فلزیاب ها از نوع دستگاه ها یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور از توان ولتاژ در سرجستجوگر خودبهره میبرد که بطور طبیعی خود دارای بار استاتیک با یک پتانسیل غیر ثابت یا پتانسیل متغیرمیباشد و همگرایی زمین در مغناطیس زمین در تشخیص نوع ذرات مربوط به هدف یا طلا گنج اختلال ایجاد مینماید و مقاومت زمین نیز تاثیرگذار در تشخیص این نوع فلزیاب ها میباشد