فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کار با فلزیاب لیزری برای عملیاتی جستجو با  دقت بالا میباشد و برای افزایش توان تشخیص طلا و اهداف از مادون قرمز یا لیزر بهره برده میشود.

در سیستمهای فلزیاب  DETECTORS برای افزایش توان تشخیص و تفکیک اهداف و طلا و ایجاد تناسب بین ابعاد هدف یا طلا و الیاژدر سیستمهای فلزیاب  پیشرفته که از منابع رادار زمینی دستی بهره میبرند توسط طراح در صورت لزوم در سیستم فلزیاب از مادون قرمز استفاده میگردد.

برای اینکه تا حدودی رفع اختلاف بین منابع مغناطیسی هم شکل یا موازی از مواد معدنی و منابع با فرکانس طلا یا هدف مورد نظر اپراتور کاهش یابد از مادون قرمز یا لیزر میتوان در  سیستم فلزیاب بهره برده شود تا توان نقطه زنی سیستم فلزیاب افزایش یابد.

تشعشات الکترو مغناطیس مادون قرمز طلا یا هدف که بازتاب میگردد موجب میگردد که با تشعشات علائم مادون قرمز یا لیزر فلزیاب هم جهت یا همسو گردید و عمل ربایش افزایش یافته و توان تفکیک و نقطه زنی در سیستم فلزیاب لیزری افزایش یابد
وجود مادون قرمز یا لیزر از مزایا سیستمهای فلزیاب راداری میباشد حتی در سیستمهای رادارزمینی دستی که دارای بهره بری از دوربین حرارتی یا کوئل و لوپ و سنسور پیشرفته جذبی مغناطیس صوت و نور و مغناطیس میباشد نیز قابل نصب است که توان عملیاتی تشخیص را در سیستم فلزیاب به حد مطلو ب میرساند.

 اموزش کار با ردیاب انتنی بستگی به نوع سیستم فلزیاب انتنی دارد زیرا طراح سیستم فلزیاب انتنی بنابر طراحی ان سیستم فلزیاب انتنی در دستورالعمل سیستم فلزیاب انتنی اموزش کار با ردیاب انتنی را میتواند بیان نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز