فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب حذف خطا وظیفه اپراتور

تشخیص نوع خطا یا حذف ذرات از وظائف اپراتور یا کاربر فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد و این هم در صورتی است که سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دارای تنظیمات متعلق به حذف ذرات باشد

فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی که با فرکانس عمل نموده و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و و  تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد به اپراتور یا کاربر این اجازه را می دهد که بتواند ذرات را حذف نموده یا محدوده ذرات را تشخیص داده و از وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر جدا نماید تا خطا از دید فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی فرکانسی خارج گردد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن