فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ساخت کوئل الکترونیکی لیزری

ساخت کوئل الکترونیکی لیزری برای افزایش دقت در عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در حذف ذرات مزاحم درجهت از بین بردن خطا در تفکیک به انجام رسیده است و این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی دقت و توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدار سخت افزار رادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات در کوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فلزیاب اثر مستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را از بین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا برای فلزیاب وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدار سخت افزار تشخیص و تنظیمات باشد و کوئل الکترونیکی لیزری دارای مدار سخت افزار مجزا میباشد.

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته