فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ویژگی فلزیاب لیزری در این است که در فلزیاب لیزری تنظیمات ادیت EDIT برای تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT قرار داشته باشد و فلزیاب لیزری در نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بتوان ابعاد فلزات یا طلا را مجزا تفکیک نماید و با وجود این تنظیمات در شرایط تشخیص فرکانس است که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی میتواند تشعشعات الکترو مغناطیس حاصل از مادون قرمز را برای تفکیک مورد استفاده قرار دهد و این از ویژگی یک فلزیاب لیزری است

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

  09126270600

77071446 021

فلزیاب لیزری

فلزیاب لیزری

فلزیاب

فلزیاب | طلایاب | تریشورز