فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ویژگی فلزیاب در تفکیک طلا نهفته است و ان هم تفکیک طلا در عمق زیاد مطرح میباشد و ویژگی فلزیاب در تفکیک انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE میتواند قدرت کارکرد فلزیاب را مشخص نماید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات وی سی او VCO و اتو تراک AUTO TRACK میباشد میتواند طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و هدف اصلی یا طلا را از دیگر فلزات بطور کامل تفکیک نموده و مشخص نماید تا خطا از دید فلزیاب خارج گردد

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

  09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب