فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تصویر مگنتومتر تصویری در اصل از ساختار جریان تغییرات مغناطیسی حاصل میگردد و هر نوع تغییرات مغناطیسی با نیرو یا فشار بالاتر در محدوده سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی یا کوئل مغناطیسی یا لوپ قرار میگیرد موجب پاسخ یا واکنش مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری بصورت لکه رنگ میگردد و برای همین است که مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری را با آهنربا که بالاترین میزان جریان تغییرات مغناطیس در حوزه میدان مغناطیسی را دارد مورد تست قرار می دهند و با طلا تست نمی نمایند  و در اصل دارای ساختار فلزیاب تصویری با اصول رادار تصویری نمی باشد

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

  09126270600

77071446 021

مگنتومتر تصویری

مگنتی تصویری

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

  09126270600

77071446 021

مگنتومتر تصویری

مگنتی تصویری