فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

طراح حرفه ای فلزیاب باید به اصول طراحی فلزیاب  تفکیک دار با عدد وی دی ای VDI آشنائی کامل داشته و بتواند مدار فلزیاب را به شکلی ترکیب بندی نماید که با کوچکترین ابعاد در اندازه مدار بتواند بالاترین کارائی را داشته باشد و این شرایط بیشتر در فلزیاب  تفکیک دار با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی در دسترس برای طراح حرفه ای میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

  09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب