فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفاوتی بین فلزیاب طراحی و ساخت ایران با فلزیاب  ساخت خارج نداشته و بلکه فلزیاب ساخت ایران از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با  تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT دارای مدار مادر با سخت افزار پایه ای میباشد و کمتر از مدار مادر با سخت افزار نرم افزاری بهره برده میشود و در فلزیاب ساخت ایران سخت افزار که با نرم افزار فعال میگردد برای عملیات تبدیلی میباشد و همین امر موجب افزایش توان عملکردی فلزیاب ساخت ایران با مشخصات ذکر گردیده میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب