چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 276

فلزیاب لیزری باید فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تشخیص فرکانس طلا با تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز یا لیزر به همراه فرکانس منتشر شده باشد تا بتواند ویژه تفکیک طلا باشد تا احتمال گنج یابی ان افزایش یابد و کار با هر نوع فلزیاب در رابطه با گنج یابی یک امر تضمینی نمی باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT برای تفکیک و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند وضعیت فرکانس طلا در امواج الکترو مغناطیس متعلق به طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب لیزری ویژه گنج یابی

فلزیاب

فلزیاب