فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

نقشه فلزیاب ویژه تفکیک طلا باید خصوصیات متناسب با تفکیک طلا را دارا باشد و نقشه فلزیاب ویژه طلا باید تنظیمات تفکیک طلا را دارا باشد و تنظیمات متعلق به تفکیک طلا زمانی دارای شرایط مطلوب برای تفکیک دقیق میباشد که بتواند فرکانس طلا را از فرکانس انواع فلزات یا فرکانس منابع مزاحم تشخیص داده و وضعیت میدان های مغناطیسی مزاحم را از دید فلزیاب حذف نماید که این چنین وضعیت در فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری  یا فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

 09126270600

77071446 021

نقشه فلزیاب ویژه طلا

فلزیاب تصویری

فلزیاب انتنی

فلزیاب لیزری

فلزیاب