فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

هدف طلا را فلزیاب در منطقه کوهستانی یا زمین الوده در عمق زیاد بخواهد تشخیص داده و مشخص نماید باید توان حذف ذرات مزاحم یا منابع ایجاد کننده انحراف را داشته باشد و طلا GOLD در صحنه کار کوهستانی یا زمین الوده خود را بیشتر از اندازه واقعی بزرگ نشان می دهد یا سیگنال با سطح وسیعی را به اطراف انتشار می دهد که فلزیاب باید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را داشته باشد تا بتواند مرکز طلا GOLD را مشخص نماید