فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب برای کاوش طلا تحت تاثیر مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند قرار بگیرد و حذف شرایط وضعیت زمین به نسبت نوع تشخیص مواد معدنی و منابع با ایجاد تنظیمات برای ارزیابی زمین شرایطی را فراهم میاورد که اختلاف زمین با تفکیک طلا را برای کاوش طلا با اختلال روبرو ننماید تا خطا از دید فلزیاب METAL DETECTOR حذف گردد که در فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میتوان با تعیین تنظیمات و تغییر تنظیمات به این شرایط دست یافت