فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب که دارای تنظیمات مستقل تفکیک طلا GOLD میباشد توان حذف خطا ذرات مزاحم را نیز داشته به شرط انکه ان فلزیاب METAL DETECTOR برای تفکیک طلا بتواند فلزات هم طبقه طلا را از طلا جداگانه تشخیص داده و مجزا تفکیک DISCRIMINATION نماید که این نوع تنظیمات که میتواند وضعیت خطا را برای حذف ذرات مزاحم ایجاد نماید در تنظیمات فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی مانند  تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در دسترس میباشد

 

تفکیک ادیت در خطا فلزیاب