فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

طلا را برای قدرت تفکیک فلزیاب انتخاب مینمایند چون طلا در عمق به هر فلزیابی پاسخ نمی دهد یا طلا را برای این در جهت تشخیص عمق فلزیاب یا طلایاب انتخاب مینمایند که یک فلزیاب طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید نشانه قدرت عمق یابی ان فلزیاب یا طلایاب میباشد و قرار دادن طلا در عمق زیاد برای مشخص نمودن قدرت فلزیاب در نظر گرفته میشود