فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب برای پیدا نمودن محدوده طلا در جهت کاوش طلا در روش حرکتی MOTION زمانی بدست میاید که مختصات یابی دقیق در تفتیش صحنه کار به انجام رسد و فلزیاب METAL DETECTOR یا طلایاب GOLD DETECTOR که بتواند یک تارگت یا هدف TARGET بخصوص طلا GOLD را درعمق زیاد تشخیص دهد دارای توانایی برای کاوش DISCOVERY دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد باشد تا بتواند خطا را مشخص نمود

فلزیاب حرفه ای باید بتواند یک قطعه طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید البته اندازه هدف یا طلا در عمق به نسبت عمق نهایی فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفته میشود

فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته از نوع فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد