فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

عمق فلزیاب سنسور فرکانسی

برای افزایش عمق فلزیاب از مدار طراحی شده طبق اصول رادار با عملکرد فرکانس در فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی به همراه سنسور فرکانسی بهره برده میشود و وجود مدار فلزیاب فرکانسی به دلیل وجود کاربرد فرکانس برای تشخیص طلا یا انواع فلزات توان کاوش در عمق زیاد را داشته و وجود سنسور فرکانسی از نوع مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی ثبات در حذف ذرات مزاحم را در مناطق الوده افزایش می دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب تصویری اسکن سه بعدی میدان مغناطیس

فلزیاب تصویری یا دستگاه تصویری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری باشد نمی تواند اسکن سه بعدی از میدان مغناطیس طلا را مشخص نماید زیرا طلا فاقد مغناطیس یا غیر مغناطیس است در نتیجه مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری نمی تواند لکه سه رنگ طلا را در مشخص نماید تا بتوان با وضعیت حالت سه بعدی شرایط طلا را از ذرات مزاحم یا دیگر منابع تشخیص داده

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب تفکیک فلز آهنی از فلز غیر آهنی

فلزیاب که فلز با ارزش از فلز بی ارزش یا فلز آهنی از فلز غیر آهنی تشخیص می دهد در اصل تشخیص تفاوت فلزات را دارا است  و این عمل تشخیص در کل تفکیک فلزات بنابر جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE از اصول فرکانس نمی باشد و تفکیک فلزات طبق اصول خواص فرکانسی به انجام میرسد و فلزیاب که تفاوت فلز آهنی از فلز غیر آهنی را تشخیص میدهد نمی تواند در عمق زیاد فلزات آهنی را از فلزات غیراهنی در عمق زیاد در روش حرکتی با حساسیت زیاد تشخیص دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

فلزیاب انواع سنسور فرکانسی

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی قابلیت نصب انواع سنسور فرکانسی مانند سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی یا هر نوع سنسور فرکانسی را برای اتصال به مدار اصلی فلزیاب فرکانسی دارد و مدار صالی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی باید طبق اصول رادار بصورتی طراحی شده باشد که بتواند عملیات مدلاسیون یا مدلیشن را در پردازشگر مدار خود به انجام رساند و این نوع سنسورها قابل نصب بر فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLDمیباشد  

 

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن

فلزیاب دقت سنسور فرکانسی

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که با سنسور فرکانسی عمل مینماید برای عملیات تفکیک توان بالائی را در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ایجاد مینماید و در اصل کار سنسور فرکانسی ایجاد مدلیشن MODULATION یا مدلاسیون در عملکرد فرکانس منتشر شده یا بازتاب شده میباشد که سنسور فرکانسی با وجود تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در مدار اصلی فلزیاب فرکانسی شرایط تفکیک را به بالاترین حد مطلوب دقت میرساند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا